Projekt bezplatných právních poraden Exekutorské komory začal již před sedmi lety, kdy se otevřela první centra v Praze a Brně. Cílem poraden byla a je zejména snaha zpřístupnit nezbytnou právní pomoc i sociálně slabším vrstvám obyvatelstva a poskytovat informativní poradenství týkající se exekučního řízení, tedy navigovat účastníky exekučního řízení, poučit je o jejich právech a povinnostech a dle možností jim pomoci najít východisko z jejich situace.

Exekutorská komora se snaží prostřednictvím poraden pomáhat především dlužníkům, kteří čelí exekuci, ale také jejich příbuzným či blízkým. Služeb poraden však mohou využít i věřitelé, kteří se chtějí domoci práva. Koncept bezplatných poraden logicky zapadá do systému odpovědného vymáhání, který Exekutorská komora dlouhodobě podporuje. Správná informovanost a odborná podpora zvyšují rovnost postavení účastníků exekučního řízení. Zabezpečení vyšší informovanosti veřejnosti o exekučním řízení je také důležitou prevencí před úpadkem do dluhové spirály.

Poradenství poskytují výhradně kvalifikovaní právníci, kteří se s exekuční problematikou setkávají denně. Spektrum dotazů, které Exekutorská komora ve svých poradnách zodpovídá, je velmi široké. Mezi nejčastější otázky patří kromě obecných způsobů řešení špatné finanční situace například ty, které se týkají splátkových kalendářů, odkladů exekuce, průběhu mobiliárních exekucí, výpočtu srážek ze mzdy či střetu různých způsobů provedení exekuce (typicky mzda a účet).

Bezplatné právní poradny Exekutorské komory ČR
 
 

Poradenství je poskytováno zcela zdarma a několika způsoby, díky čemuž je dostupné komukoliv v České republice. Osobní konzultace komora nabízí ve čtyřech městech – v Praze, Brně, Plzni a Ostravě. Další možností pro získání rady je on-line poradna Exekutorské komory ČR. Stačí vyplnit jednoduchý elektronický formulář. Nad rámec služeb Exekutorské komory mohou zájemci získat podporu prostřednictvím poraden, které jsou provozovány přímo exekutorskými úřady v Hradci Králové a v Praze.

O poradny je přitom vysoký zájem. Do dnešního dne v kamenných poradnách komora poskytla poradenství a podporu již přibližně 7300 lidem. Rostoucí oblíbenost sledujeme u on-line poradny, která funguje od roku 2014 a od té doby jejím prostřednictvím bylo zodpovězeno takřka 2200 dotazů. Nelze také zapomenout na to, že Exekutorská komora ročně vyřídí mimo bezplatné poradny v rámci své dohledové agendy značné množství podnětů od účastníků exekučních řízení či osob jinak na exekučním řízení zainteresovaných. Pouze za loňský rok Exekutorská komora vyřídila téměř 4000 podnětů.

 Tyto údaje jasně prokazují, že se poradny Exekutorské komory ČR staly nezbytnou součástí systému právního a sociálního poradenství v České republice a dokážou efektivně pomoci tisícům občanů ročně v jejich tíživé životní situaci. Exekutorská komora bedlivě sleduje rostoucí zájem o její poradenské aktivity a postupně navyšuje kapacitu a dosah poraden.

Osobně jsem velmi ráda, že tuto službu, na kterou máme velmi pozitivní ohlasy, poskytujeme. Jsem přesvědčena o tom, že rolí exekutora je nejenom zajištění vykonatelnosti práva, ale také prevence nezodpovědného zadlužování, prosazování dlouhodobě udržitelného vymáhání a zajištění informační rovnosti všech stran exekučního procesu.

Autorka je prezidentkou Exekutorské komory ČR.

Související