Pro bono a CSR jsou oblasti, jejichž propojení se nejvíc projevuje v poskytování právních služeb. Pro bono − odborná pomoc, kterou právníci poskytují zdarma na dobročinné účely − se stále rozšiřuje. Společenská odpovědnost pak je již téměř povinností. "Každá velká korporace má nejen svůj program, ale často celá CSR oddělení. Tuto oblast naše kancelář rozvíjí," říká kulturní filantrop a advokát Jaromír Císař. Tvrdí, že důvod, proč v roce 1993 zakládal s Pavlem Smutným kancelář, byl od konkurence trochu odlišný. "Naši kancelář jsme založili kvůli tomu, abychom vydělávali na vyšší a bohulibé účely," popisuje. Hlavním milníkem byl pro jejich snahy rok 2009, kdy založili Bohemian Heritage Fund − nadační fond pro podporu českého kulturního dědictví.

Proč jste se vlastně rozhodli být výrazně aktivní v oblasti společenské odpovědnosti?

Advokát by neměl sloužit jenom jednotlivému klientovi, i když to je samozřejmě základ. Měl by sledovat vyšší cíle. Lépe se pak dělá samotná advokacie.

Proč?

Nemáte klapky na očích. Případy řešíte v kontextu s tím, co se děje kolem nás. Taková rafinovanější cesta, jak toho dosáhnout, je přes kulturní rozhled. I kultura totiž reflektuje naše okolí. Ne v jednotlivostech, ale v nadhledu a zobecnění.

V devadesátých letech byly takové aktivity téměř ojedinělé. Dnes je situace opačná.

Takový trend je dobře, a to nejenom u advokátů. A funguje to. Třeba náš nadační fond zaštiťuje firmy a podnikatele středního rozsahu, kteří se potřebují napojit na podobně smýšlející organizaci. Našich padesát mecenášů dá každoročně dohromady několik milionů a poté kolektivně rozhodujeme, které kulturní projekty podpoříme. Smyslem od počátku bylo posilovat české národní sebevědomí a bojovat s klišé, že vše, co je špatné, je typicky české…

A co advokátní trh. Věříte kolegům, že to s pro bono a CSR myslí vážně?

Proč bych jim to nevěřil. Pokud tím sledují ještě nějaký boční cíl, třeba propagovat svoje jméno, je to v pořádku. Nezastírám to ani u nás. Děláme něco, co je pro dobro věci, a současně nás těší, že tím zdobíme své jméno. Je to legitimní pro každé mecenášství.

Řada kanceláří má pravidla pro dobročinnost nastavena ze sítě. Vy jste si je museli vytvořit sami. Bylo to komplikované?

Neviděl bych v tom vůbec žádný problém, dokonce naopak. Je pro nás výhoda, že jsme svobodní ve způsobu, jak si pravidla nastavit. V tom je krása onoho hledání smyslu.

Aktuálně se řeší rozšíření bezplatné právní pomoci. Advokáti by do ní měli být přes svou komoru více zapojeni…

Když se do toho vnese mnoho organizovanosti, anebo dokonce povinnosti, zmutuje to. Dobročinnost musí vycházet z vnitra a dobrovolnosti právníka.

A je oblast pro bono, kde by se advokáti mohli ještě více uplatit?

Dluh společnosti vidím ve finanční gramotnosti. V západních zemích se běžný občan nedostává kvůli své finanční neuváženosti tak snadno do kolizí s právem.

A je to úkol pro právníky?

Ti se setkávají až s hořkými konci. Vím ale, že velká část aktivit společenské odpovědnosti bank je tímto směrem zaměřena. A sem to patří.

Související