Pro praxi důležité rozhodnutí Nejvyššího správního soudu stálo za rodiči, kteří z důvodu svědomí nenechali očkovat své dítě povinnou hexavakcínou. Dlouhodobě totiž vyjadřovali obavu z následků po vpravení látky do těla. Ústavní soud se již v minulosti k očkování vyjádřil. Určil, že rodiče mohou například z náboženských důvodů či z důvodů svědomí očkování odmítnout. O rozhodnutí Ústavního soudu a případech odškodnění za následky po očkování jsme psali zde.

Skutková podstata

Rodiče z Brněnska odmítli povinné očkování ze strachu z následků po vpravení hexavakcíny do těla svého dítěte. Takové jednání může být dle zákona postiženo pokutou až 10 000 korun, zmíněným rodičům byla ale pokuta vyměřena na 4000 korun pro každého.

Případ řešil Ústavní soud a následně putoval přes Městský soud v Praze, který potvrdil podle nálezu Ústavního soudu nárok rodičů na neočkování dítěte. O následné kasační stížnosti ministerstva zdravotnictví rozhodl Nejvyšší správní soud. Ten dal znovu za pravdu rodičům, ti tak pokutu platit nemusí.

Praxe

Výjimku pro povinné očkování ze zákona tvoří děti, které mají dostatečné množství protilátek, nicméně k otázce očkování se vyjadřoval i Ústavní soud, který v nálezech rozhodl, že rodiče mohou například z náboženských důvodů či z důvodu svědomí očkování odmítnout.

Rozhodnutí o neočkování však nesmí dle slov Ústavního soudu narušit míru očkovaných v České republice, která se pohybuje kolem 90 až 95 procent. K případům se musí přistupovat individuálně a hlavní roli hraje hned několik faktorů. Mezi ty se řadí například naléhavost důvodů na straně rodičů, konzistentnost a přesvědčivost jejich tvrzení a možné společenské dopady. V případě, že je rozhodnutí rodičů ospravedlnitelné, lze upustit od peněžní sankce.

Směrem na západ

Případ, který ve svém nálezu rozhodl Ústavní soud, byl přibližuje českou jurisdikci západním zemím. Tam se lze totiž setkat s tím, že rodiče volně rozhodují o tom, zdali své dítě nechají či nenechají očkovat. „Nález vítáme, konečně se přibližujeme západním zemím, kdy rodina v určitých případech může uplatnit výjimku a povinnost, která byla dosud tak striktní, se rozmělňuje,“ uvedla k nálezu Ústavního soudu, který se týkal právě uvolnění podmínek očkování, advokátka rodičů z Ligy lidských práv Zuzana Candigliota.

Související