Vyhláška o snížení exekutorského tarifu vzbudila mezi exekutory vlnu nevole. O negativním postoji EK ČR jsme psali zde. Ministerstvo spravedlnosti nyní postoupilo novelu do Legislativní rady vlády, a to nejspíše za účelem jejího schválení na začátku následujícího roku. Dle slov Komory však nebyly vzaty v úvahu odborné připomínky, které ministerstvo obdrželo. Exekutoři se navíc obávají, že bez novely exekutorského řádu, která by měla jít ruku v ruce s novelou tarifní vyhlášky, hrozí korupce.

Náklady exekučního řízení

Podle Petra Polanského, člena prezidia Exekutorské komory ČR, se sice mají osekávat exekutorské tarify, nicméně náklady na exekutorské řízení se stále zvyšují, což nedává smysl a celá situace by mohla vést i ke korupci. „Stále se točíme v kruhu, protože ministerstvo odmítá řešit celý systém vedení a nastavení exekucí komplexně a ve vzájemných souvislostech. Pokud snížím celkové náklady exekučního řízení, mohu adekvátně snížit tarif. Teď se děje naprostý opak. Náklady dlouhodobě strmě rostou, ale tarif se osekává, a to hned,“ vysvětluje Polanský.

Novela vyhlášky má skokově snížit minimální odměnu exekutora ze 3000 korun na 2000 korun. Ministerstvo se tak snaží učinit na základě průzkumu, který dle Exekutorské komory nebyl směrodatný, protože neobsahoval například údaje od všech exekutorských úřadů. Průměrná mzda byla tak dle slov prezidentky EK ČR Pavly Fučíkové vysoko nad reálnou mzdou exekutora a ministerstvu bylo vyčítáno neužití tzv. mediánu mzdy.

Pavla Fučíková dodává, že: „Aktuální návrh novely exekučního řádu bohužel neřeší příčiny nadužívání exekucí, pouze se snaží potlačit důsledky. Návrh, ač si klade za cíl zjednodušovat a standardizovat exekuční řízení, ve skutečnosti mnohdy zbytečně zatěžuje všechny osoby, které se ho účastní – dlužníky, věřitele, poddlužníky, soudy i soudní exekutory.“

Související