Rok 2017 bude ve znamení revoluce v pracovním právu. Na červenec se chystá novela zákoníku práce, která přinese firmám nové povinnosti, na druhou stranu jim ale umožní snáze se zbavit některých zaměstnanců. Soudy také letos vyřkly důležité rozsudky týkající se například souběhu funkcí nebo lásky na pracovišti a do Poslanecké sněmovny jde návrh výrazně zpřísňující agenturní zaměstnávání.

Zákoník práce v novém

Novela zákoníku práce, jejíž účinnost je stanovena na 1. července 2017, vyvolala u zaměstnavatelů negativní reakce zejména novou úpravou práce z domova neboli home officu. Na tu dosud zákon pamatoval v jediném paragrafu. Nově by zaměstnavatelé museli lidem proplácet náklady na home office, které jim doma s prací vzniknou, nebo by měli zabránit jejich sociální izolaci.

"Práce z domova je oblíbený benefit, který nevyžaduje další regulaci. Již dnes platí, že podmínky home officu se sjednávají individuálně nebo jsou nastaveny vnitřními předpisy," říká Markéta Schormová z Hospodářské komory ČR. Zaměstnavatelé se novince brání hlavně proto, že úprava navržená ministerstvem podle nich svazuje a omezuje vztahy, které už se zaměstnanci mají domluvené ke spokojenosti obou stran, a neodráží to, jak práce z domova ve skutečnosti funguje.

Naopak jako ulehčení vnímají zaměstnavatelé nové paragrafy o doručování. Díky nim budou moci jednodušeji ukončit pracovní poměr se zaměstnancem, který se tomu vyhýbá. Takovému zaměstnanci musel šéf nejdřív zkusit předat výpověď v práci, pokud tam ale dotyčný nebyl, musel ho zaměstnavatel hledat v místě jeho bydliště, případně na místech, kde se obvykle zdržuje. Až když selhaly i tyto pokusy, mohl jako čtvrtou možnost zvolit doručení poštou. To teď odpadne − firma bude moci výpověď rovnou poslat poštou, pokud se nepovede předat ji zaměstnanci v práci.

Zaměstnavatel by měl nově výpověď odeslat na poslední známou adresu, kterou mu zaměstnanec sdělil písemně. Co když ale takovou adresu nikde neuvede? "Tak ji bude mít v pracovní smlouvě. A když nesdělí nějakou novou, tak to zaměstnavatel může doručit na tuto poslední známou adresu," vysvětluje advokátka Nataša Randlová z Randl Partners.

Zlepšení mohou očekávat i zaměstnanci. Pokud se nyní zaměstnavatel rozhodl, že bude doručení jakékoliv písemnosti mařit, tedy že bude například používat adresy falešných sídel, neměl zaměstnanec šanci mu nějakým náhradním způsobem cokoliv doručit. To novela ruší a písemnost se nově bude považovat za doručenou dnem, kdy pokus doručit ji v místě sídla firmy bude neúspěšný.

Láska na pracovišti a souběh funkcí

Do pracovního práva letos zasáhly i soudy. Navázání milostného vztahu s důležitým obchodním partnerem není důvodem okamžitého zrušení pracovního poměru, řekl na začátku roku Nejvyšší soud. V případě, o kterém rozhodoval, dotčená zaměstnankyně kvůli tomuto vztahu sice zneužívala třeba fingované služební cesty, samotný vztah ale podle soudu nemůže být důvodem vyhazovu. Takovým důvodem může být až to, kdyby zaměstnankyně vyzradila důležité skutečnosti týkající se provozu zaměstnavatele nebo obchodního tajemství.

"Zákazy milostných vztahů na pracovišti či s obchodními partnery zaměstnavatele mají často firmy obsažené v pracovním řádu. Tento rozsudek nám jednoznačně naznačil, že bez dalšího tyto zákazy vymahatelné nejsou," říká Nataša Randlová.

Jako přelomový byl často označován nález Ústavního soudu, který se zaměřil na souběh funkcí. Situaci, kdy má člen statutárního orgánu uzavřen souběžný pracovní poměr také na vedoucí manažerskou pozici, například funkci generálního nebo jiného ředitele, Nejvyšší soud dlouhodobě posuzoval jako zakázanou. Podle Ústavního soudu se ale Nejvyššímu soudu zatím nepodařilo uspokojivě obhájit a vysvětlit, proč by souběh funkcí měl být zakázán. "Optimisté věří, že důsledkem může být změna ustáleného rozhodování soudů, což by bylo v praxi zcela jistě přivítáno. Nelze však očekávat, že by se Nejvyšší soud vzdal bez boje," uvádí advokátka Veronika Kinclová z kanceláře Clifford Chance.

Přísněji na agentury

Ve sněmovně půjde do prvního čtení novela zákona o zaměstnanosti, která výrazně zpřísňuje agenturní zaměstnávání. "Na zaměstnavatele by nejvíc dopadla nová povinnost, že by musel ohlídat to, kdo k němu nastupuje jako agenturní zaměstnanec, plošně po celé republice," komentuje změny prezident Asociace pracovních agentur Radovan Burkovič. Novela zakazuje, aby u jednoho zaměstnavatele pracoval člověk přidělený agenturou, který by měl zároveň u tohoto zaměstnavatele smlouvu na "normální" pracovní poměr. Za porušování tohoto pravidla zákon stanovuje pokutu pro agenturu i zaměstnavatele až ve výši jednoho milionu korun.

Hlavně zaměstnanci pak mohou doplatit na novelu zákona o spotřebitelském úvěru, která bude účinná od letošního prosince a přináší nové povinnosti, které musí splňovat všichni, kdo úvěr poskytují. Finanční poradci a prodejci úvěrů budou muset nejen vykonat odbornou zkoušku, ale také mít čistý trestní rejstřík v oblasti majetkových a hospodářských trestných činů. Ohledně jejich majetku by také nemělo být v posledních pěti letech vydáno rozhodnutí o úpadku. Podle advokátky Randlové zákon povede k velkému propouštění v bankách a finančních institucích, protože zaměstnanci často nebudou schopni nové podmínky splnit.

Související