Cizinci, kteří přijeli pracovat do ČR, dosud po 90 dnech museli žádat o prodloužení víza. Vláda však musela reagovat na směrnici EU, a proto schválila novelu zákona o pobytu cizinců, která umožní například sezónním pracovníkům, ale i stážistům a manažerům ze společností se sídlem mimo EU, aby zde mohli pracovat na tzv. vnitropodnikovou kartu zaměstnance až půl roku. Pokud se bude jednat o člověka, který přijel kvůli významným investicím, bude mu umožněn pobyt až na 2 roky.

Vnitropodniková karta 

Novela počítá se zavedením institutu vnitropodnikové karty zaměstnance, která umožní cizincům pobývat na území ČR až půl roku. Tak tomu má být v případě, pokud cizinec pracuje na pozici manažera, specialisty, či stážisty ve firmě nebo korporaci se sídlem mimo EU. Takové opatření bude platit i pro sezónní zaměstnance, týká se tedy i ukrajinských manuálních pracovníků, kteří cestují do Čech například kvůli zednickým pracím.

Investoři

Nově by měli být samostatně upraveni investoři, na které dosud zákon nemyslí. „Základním cílem nové úpravy je nastavení příznivějších podmínek pro zahraniční podnikatele, kteří hodlají podnikat a investovat na území České republiky, a zároveň posílení principu, podle něhož by podnikání cizinců na území Česka mělo být pro stát přínosem,“ píše se v podkladech vlády. Pokud tedy bude investice přínosná pro stát a cizinec to prokáže, bude jim v zemi umožněn pobyt bez žádání o vízum.

Doručování písemností

Díky novele by mělo dojít také k pozitivní změně na poli pobytového správního řízení cizinců, kteří jsou v zahraničí. Dokumenty poputují z Čech na cizinecký úřad v elektronické podobě, kde budou převedeny do podoby listinné a doručeny poštou. To si bude žádat investice do modernizace informačních systému v přibližné výši kolem 9 milionů korun.

Související