Advokátní kancelář Taylor Wessing již pátým rokem pořádá literární soutěž, tentokrát je určená pro studenty právnických a ekonomických fakult na území České republiky. Letošním tématem jsou „Aktuální otázky daňového práva v České republice“. Oproti minulým ročníku došlo k vytvoření podtémat, která zaručí účast studentů i z nižších ročníků fakult. Úspěšní studenti získají možnost měsíční placené stáže v Taylor Wessing či v IB Grant Consulting, společnosti, která poskytuje služby v oblasti daňového poradenství a outsourcingu účetnictví a mzdové agendy.

V rámci soutěže se může student vyjádřit k těmto podtématům:

• Zneužití práva v oblasti daní

• EET a využití dat v daňovém řízení

• Eurokonformní výklad zákona o DPH

• BEPS a jeho dopad na českou daňovou legislativu

„Po ukončení soutěže vyhodnotí tříčlenná porota složená ze zástupců obou uvedených společností a také novináře z nezávislého periodika, jednotlivé práce, které musí být vypracovány v anglickém jazyce,“ vysvětluje Jana Sosna, PR manažerka advokátní kanceláře Taylor Wessing.

Za odevzdané práce bude oceněno dohromady 6 literárních prací. Pro dvě práce na prvním místě je připravena odměna 10 tisíc korun a možnost měsíční stáže, pro dvě práce na druhém místě odměna 5 tisíc korun, pro dvě práce na třetím místě pak odměna 2 tisíce korun.

Související