Novela zákona o obětech trestného činu putuje po schválení Poslaneckou sněmovnou do Senátu. Úprava nově zařazuje seniory mezi osoby zvlášť zranitelné, a to díky riziku výskytu sekundární viktimizace. Nadále to budou oběti teroristického útoku, či oběti trestného činu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob a v neposlední řadě také oběti trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Česká republika přijetím novely plní požadavky směrnice EU.

Ochrana seniorů

Dle důvodové zprávy ministerstva spravedlnosti je potřeba rozšířit kategorii zvlášť zranitelných obětí trestných činů o seniory proto, že se stále častěji stávají oběťmi trestní činností majetkového charakteru. Ne všichni senioři však budou považováni za zvlášť zranitelné. „Byť zvýšená zranitelnost těchto osob ve vztahu k riziku sekundární viktimizace v praxi nebude žádnou výjimkou, nelze ji deklarovat v obecné rovině, neboť vysoký věk s sebou sám o sobě nenese žádnou potřebu zvláštního zacházení. Tato potřeba vzniká až v důsledku některých průvodních jevů vysokého věku (ať už biologické či sociální povahy), které se dostavují individuálně, u každé osoby v jiném věku.“ Stojí v důvodové zprávě.

Zvláštní ochrana by se měla tedy posuzovat individuálně, nicméně bude se týkat osob vysokého věku. Taková osoba je definována trestním zákoníkem, a je to příjemce starobního důchodu, nebo osoba starší 60 let, pokud jí nárok na starobní důchod ještě nevznikl.

Náhrada škody se odečítá od finanční pomoci

Zákonodárce nadále upřesňuje režim získávání finanční pomoci. Vysvětluje, že částka peněžité pomoci, na kterou má oběť trestného činu nárok, je snižována o finance obdržené z titulu náhrady škody. Paušální částka peněžité pomoci pro osoby pozůstalé po oběti, která zemřela v důsledku trestného činu, je 200 tisíc korun v případě, že osobou pozůstalou je rodič, manžel, registrovaný partner nebo dítě a částka 175 tisíc korun v případě, že osobou pozůstalou je sourozenec. Pokud ale osoba pozůstalá obdrží z titulu náhrady škody určitý finanční obnos, od paušální částky se odečte.

Související