Tzv. úhradová vyhláška stanovuje pro rok 2016 hodnotu bodu, výši úhrad hrazených služeb a regulační omezení pro ošetřovatelskou péči poskytovanou pojištěncům umístěným v zařízeních pobytových sociálních služeb. Vyhlášku vydalo Ministerstvo zdravotnictví a 24 senátorů podalo návrh na její zrušení, neboť tak Ministerstvo mělo překročit své zákonem stanovené kompetence. Toto tvrzení Ústavní soud potvrdil. 

Odůvodnění

Ministerstvo zdravotnictví mělo vydat vyhlášku na základě ustanovení §17 odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění státním orgánem, které hovoří o stanovení hodnoty bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení na následující rok. Stane se tak dohodou Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a ostatních zdravotních pojišťoven a příslušných profesních sdružení poskytovatelů jako zástupců smluvních poskytovatelů. Tím, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo vyhlášku, byly překročeny jeho zákonné pravomoci. “Toto ustanovení (§17 odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění státním orgánem; pozn. red) neobsahuje jasné a jednoznačné zmocnění, opravňující Ministerstvo zdravotnictví stanovit úhradovou vyhláškou hodnotu bodu i zařízením pobytových sociálních služeb.“ Stojí v tiskové zprávě Ústavního soudu.

Chcete vyhlášku? Změňte zákon

Ústavní soud nadále vysvětluje, že pokud chce Ministerstvo zdravotnictví regulovat problémy v praxi úhradovou vyhláškou, musí tak učinit změnou zákona o veřejném zdravotním pojištění, která mohla být provedena již od 1. 1. 2007.

Související