Ministerstvo vnitra chce ústavním zákonem povýšit právo použít legálně držené zbraně k zajištění bezpečnosti Česka. Návrh novely, který předložilo, by chtělo prosadit ještě do letošních sněmovních voleb.

Chce tak umožnit lidem bránit se proti teroristům například při útocích, jako byly loni nákladními automobily v Nice a v Berlíně.

"Víceméně jde o to, aby lidé mohli použít zbraň pro osobní ochranu v principu ústavního zákona. Ten má nově přesněji definovat právo českého občana držet zbraň," řekl redakci ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD), který dodává, že návrh reaguje na dokument, který nyní půjde do Evropského parlamentu.

"V současné době, když je bezpečnostní krize, se například Izraeli vyplácí, že občané drží zbraně," vysvětlil dál ministr.

"Izrael je v tom specifický. Tam opravdu zasahuje proti teroristovi buď armáda, nebo složka spolupracující s policií, kde je spousta dobrovolníků. My se k tomu samozřejmě nechceme přibližovat, Izrael je v úplně jiné situaci. Ale v době, kdy se dějí útoky po Evropě, máme pocit, že občan by měl mít větší právo dané ústavou se chránit držením legální zbraně," doplnil Chovanec s tím, že nechce model Spojených států, kde zbraň lidé získají poměrně snadno.

"Nebude to tak, že každý, kdo chce zbraň, si ji jde koupit, zaregistruje se jako v Americe, počká si a dostane ji. Takový model tu určitě nebude. Budou daleko přísnější kontroly, než jsou teď," dodal.

Ministerstvo uvedlo, že v okamžiku útoků na takzvané měkké cíle jsou možnosti státních orgánů účinně a rychle zabránit ztrátám na životech a dalším škodám omezené. Proto chce umožnit provést obranný zásah i majitelům legálně držených střelných zbraní.

"Je zcela nepochybné, že pravděpodobnost úspěšného dokončení útoku se v případě aktivní a včasné obrany, byť vedené nikoliv ze strany profesionálních bezpečnostních složek státu, relativně významně snižuje," dodalo ministerstvo.

Jakákoliv možnost legální obrany, která snižuje možnost dosažení cílů útočníka, je podle vnitra žádoucí z hlediska ochrany základních práv a svobod.

V Česku je možné držet střelnou zbraň podle zákona o zbraních a střelivu. Držitel zbrojního průkazu smí z legálně držené zbraně střílet pouze v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu, nebo na střelnici, pokud nejde o použití zbraně k ochraně života, zdraví či majetku.

K loňskému 1. prosinci bylo podle ministerstva vnitra v Česku 300 tisíc držitelů zbrojních průkazů. Z toho téměř 241 tisíc mělo průkaz skupiny E k ochraně života, zdraví nebo majetku.

Registrováno bylo takřka 800 tisíc zbraní všech kategorií, z toho 357 tisíc samonabíjecích pistolí, pušek nebo revolverů. Navrhovaná úprava má za cíl v daných případech využít tyto zbraně.

"Návrh ústavního zákona nemá za cíl zakotvit držení zbraní a střeliva jako základní právo po vzoru například druhého dodatku Ústavy Spojených států amerických," upozornilo vnitro.

Navrhované právo by mělo být jen jednou z možností a mělo by se vztahovat pouze na české občany a české území, nikoliv na občany dalších zemí EU, kteří pobývají v ČR.

Bližší podmínky by měla stanovit navazující novela o zbraních, která by podle vnitra měla přinést vyšší nároky na majitele střelných zbraní. Podle ministerstva by například museli absolvovat pravidelné povinné střelby.

Novela by měla také garantovat vyšší úroveň znalostí a připravenosti držitelů zbraní v oblasti zajišťování bezpečnosti.

Související