Soud rozhodl ve prospěch Hnutí Duha Olomouc, když po státním podniku Lesy České republiky požadovalo na základě zákona o svobodném přístupu k informacím přehledy jednotlivých podnikem vydaných pokut za nezpracování stromů napadených kůrovcem ve stanoveném termínu. Podnik žádost odmítl z toho důvodu neexistence takových informací na jeho straně. Musel by tak informace vytvořit, což by se vymykalo působnosti zmíněného zákona. Nejvyšší soud však vyškolil podnik, když sdělil, že v případě, kdy nemá informace, které zcela zjevně má mít, porušuje péči řádného hospodáře. 

Nejvyšší správní soud tak potvrdil rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, který vycházel z judikatury Nejvyššího správního soudu, když rozhodoval v případě informací Celní správy ČR. „Krajský soud odkázal na rozsudky Nejvyššího správního soudu, ve kterých bylo pro rozhodnutí klíčovou otázkou, zda požadované informace povinný subjekt má, a pokud je nemá, zda má povinnost jimi disponovat. Pokud státní podnik skutečně požadovanými informacemi nedisponuje, tedy pokud neshromažďuje informace o ukládání smluvních pokut, pak nepostupuje s péčí řádného hospodáře,“ vysvětluje soudce Nejvyššího správního soudu Pavel Molek.

Související