Pražský advokát David Michal na rozdíl od většiny svých kolegů chodí k soudům ve dvojí roli. Kromě toho, že je advokátem a hájí své klienty, sám ve třech případech čelí obžalobě v kauzách spojených s Ivo Rittigem.

A v jedné z nich − šlo o vynášení důvěrných informací ze zpráv Bezpečnostní informační služby − jej soud poslal nepravomocně a podmínečně na devět měsíců do vězení.

Odsouzení ale pro Českou advokátní komoru není dostatečným důvodem pro to, aby Michalovi pozastavila výkon advokacie. Podle ní by takové opatření bylo příliš tvrdé, a komora je tak používá jen ve výjimečných případech.

"Berete jim možnost obživy, ničíte pověst, léta budovanou firmu," vysvětluje opatrnost její mluvčí Iva Chaloupková.

48 advokátů

V roce 2016 rozhodovala advokátní komora o 48 stíhaných advokátech. Dvanáct z nich potrestala pozastavením činnosti, pět vyškrtnutím.

O rok dříve z 55 případů pozastavila činnost 15 advokátům, vyškrtla jich také pět

Jinému advokátovi Václavu Sládkovi − který čelí stíhání, že peníze, které mu klient svěřil, vydal neoprávněné osobě − ale komora okamžitě činnost pozastavila. On to neunesl a koncem loňského roku se oběsil.

"Semlelo ho to, dva roky nesměl dělat advokacii, strašně se zadlužil. Všichni nejdůležitější klienti nám utekli," říká jeho manželka a také advokátka Ivana Sládková.

Nepoškodit důvěru v advokáty

Sládkův případ je přitom sporný a on byl zřejmě sám podveden.

Renomovaný advokát, který řešil složité ekonomické kauzy a často je i sám komentoval, totiž vydal 43 milionů korun z advokátní úschovy člověku, který se prokazoval falešnými doklady a v plné moci pozměnil čísla účtu, kam měla firma ČEZ vrátit zálohu na nakonec neuskutečněnou výstavbu sluneční elektrárny.

Mluvčí advokátní komory tvrdí, že každý případ je jiný. A jak v případě Michala, tak Sládka o něm rozhodlo vedení komory.

"Představenstvo pozastavuje preventivně výkon advokacie v těch případech, kdy je opravdu dostatečně silně přesvědčeno, že další výkon advokacie dotyčným ohrožuje důvěru veřejnosti v řádný výkon advokacie jako celku," vysvětluje Chaloupková s tím, že jde vždy o individuální rozhodnutí představenstva. "Někdy dospěje k tomu, že je nutno pozastavit hned teď, bez vyčkání na rozhodnutí soudu, a někdy dospěje k závěru, že pro pozastavení činnosti nemá dostatek argumentů," dodává.

Advokáti mimo službu

◼ Michaela Salačová a Jan Slunečko – prvoinstančně odsouzeni za to, že s pomocí vědmy okradli umírajícího seniora o desítky milionů.

◼ Ivo Hala – podle policie jedna z hlav insolvenčních podvodů kolem Via Chemu.

Poukazuje na to, že zpronevěření peněz klienta je největším prohřeškem advokáta.

"Sáhne-li advokát na peníze a probíhá-li tam trestní řízení pro zpronevěru velkého rozsahu a je zjevná nebo ty argumenty naznačují, že k něčemu došlo, tak se pozastavuje, a velmi rychle," vysvětluje.

Představenstvo mělo podle ní k dispozici takové argumenty, které ho vedly k tomu, že je nutné Sládkovi jeho činnost pozastavit.

"V době, kdy se jednalo o případu doktora Michala, představenstvo dospělo k jinému názoru," krčí rameny Chaloupková.

Advokáti, kteří mohou hájit dál

◼ David Michal a Karolína Babáková – společně s Ivo Rittigem stíhaní za vyvádění peněz z dopravního podniku a tunelování firmy Oleo Chemical.

◼ Martin Grubner – podle policie hlava obřích daňových podvodů, případ míří před soud.

◼ Jiří Teryngel – loni v listopadu mu soud potvrdil tříletou podmínku za pomoc při krácení daní.

◼ Robert Vladyka – stíhán v kauze Via Chem.

Desítky stíhaných ročně

Každý rok řeší komora desítky stíhaných advokátů, o pozastavení činnosti či přímo vyškrtnutí ze seznamu advokátů pak rozhodne zhruba ve třetině případů.

Komora nemusí pozastavit činnost advokátovi pouze v případě, kdy je stíhaný.

Stejný trest si může odnést i v kárném řízení za to, že se provinil vůči etice svého stavu.

Na rok tak pozastavila činnost advokátovi Petru Kočímu za to, že při obhajobě členky ultrapravicové strany upozornil na to, že znalec, který hodnotil její výroky, je židovského původu − a může být podjatý.

Po Kočího odvolání komora změnila trest na stotisícovou pokutu, i tu ale počátkem prosince soud zrušil. 

Související