Autorské poplatky se budou moct zvyšovat maximálně o inflaci, zní z novely autorského zákona. V případě, že budou chtít správci zdražit poplatky více, budou muset získat povolení od ministerstva kultury. Novela reaguje na navyšování poplatků Ochranným svazem autorů (OSA) a kolektivním správcem Integram. O navýšení pro příští rok jsme psali zde

Novela se soustředí i na jiné problémy z praxe a vývoj digitálních technologií. Díky ní by mělo být umožněno i jednodušší ohlašování živých hudebních produkcí svazům autorským. Například pro tradiční lidové skladby bez známého autora by pořadatele společenské události nemusela existovat ohlašovací povinnost.

Související