Spotřebitelská soutěž není od počátku roku 2017 hazardní hrou, jak tomu bylo do 1. 1. 2017 dle loterijního zákona. V novém znění zákona již spotřebitelská soutěž není zahrnuta. Díky tomu tak skončila omezení ohledně výše výher, oznamování konání soutěží i zákaz soutěže o peníze. Změna tedy znamená, že za splnění několika podmínek, mezi které patří například spravedlnost soutěže, může právnická osoba pořádat spotřebitelskou soutěž i o hodnotné ceny. 

Soutěž je považována za obchodní praktiku, kterou lze označit dle zákona o ochraně spotřebitele za nekalou v případě, pokud narušuje nebo je způsobilá narušit ekonomické chování spotřebitele. Klamavá obchodní taktika vznikne v případě, že nebudou například poskytnuty slíbené výhry.

Česká obchodní inspekce provádí dozor nad spotřebitelskou soutěží a za porušení podmínek může podnikatel obdržet pokutu za správní delikt ve výši až 5 milionů korun.

Související