Krajský soud v Ústí nad Labem v nejbližších dnech rozhodne, zda z registru znalců vyškrtne Radka Matlacha a Jiřího Závodského, kteří vypracovali posudky na zdravotní sestru Věru Marešovou, obžalovanou z vraždy šesti pacientů v rumburské nemocnici. Podle nich je otrávila, posudky ale smetl revizní znalec a soud Marešovou osvobodil.

O špatném stavu v oblasti znaleckých posudků se mluví dlouho, počty potrestaných znalců tomu ale nenasvědčují. "V trestním řízení se musí prokázat úmysl. Ne vždy se to podaří," vysvětluje ministr spravedlnosti Robert Pelikán, který ve středu předloží vládě nový zákon o znalcích. Plánuje zpřísnit jejich kontrolu a zvýšit sankce ze 200 na 500 tisíc korun.

A hlavně, nově bude každý trest udělený znalcům zanesen do veřejného registru a jejich klienti se to budou moci dozvědět. "Zákon nově umožní, aby bylo mimo trestní řízení možné zbavit znalce jeho postavení právě pro závažné profesní chyby," dodává Pelikán.

24 znalců

potrestaly v roce 2014 krajské soudy za nekvalitní práci. O rok dříve si výtku vyslechlo 21 znalců. Celkem bylo v roce 2014 v Česku 10 tisíc znalců. Údaje z roku 2014 jsou poslední dostupné.

Zpřísní se také podmínky k tomu, aby se člověk mohl stát znalcem. Nově bude muset složit profesní zkoušku. Pokud ji splní, musí jej soud mezi znalce zapsat. Dnes je zapsání zcela na libovůli předsedů krajských soudů. Přesné podmínky pro zkoušky se ale podle Pelikána teprve tvoří, obsahovat je bude vyhláška.

Předsedové stavovských organizací s většinou změn souhlasí. "Je to dobrý krok," říká předseda Unie soudních znalců Jiří Kutáč.

Nový zákon o znalcích

◼ Každý uchazeč o práci soudního znalce bude muset složit zkoušku sestávající ze dvou částí: obecné a odborné. Zaplatí za ni osm tisíc korun. Pokud ji splní, bude mít nárok na zapsání do seznamu.
◼ Zkouška z obecné části čeká i na současné znalce. Budou na ni mít pět let, zaplatí tři tisíce korun.
◼ Stát bude znalce víc kontrolovat. Kvůli tomu vzniknou poradní sbory. U každého znalce prověří tři posudky za posledních pět let a posoudí, zda jsou v pořádku.
◼ Zvýší se sankce, při pochybení už nebude možné upustit od potrestání či udělit pouze důtku. Maximální pokuta byla dosud 200 tisíc korun, nově to bude půl milionu či vyškrtnutí ze seznamu znalců.
◼ Prohřešky se zanesou do registru, každý se bude moci podívat, zda vybraný znalec nebyl potrestán. Dosud se uvádělo jen vyškrtnutí ze seznamu, to mohlo ale být i ze zdravotních důvodů.
◼ Z 350 na 550 korun za hodinu se zvedne suma, kterou mohou znalci účtovat státu. Navíc si budou moci účtovat náklady.

Aby mohly úřady na práci znalců lépe dohlédnout, připraví také průběžné "prověrky". Nový zákon počítá s poradními sbory, které si každých pět let vyberou u každého znalce tři posudky a zkontrolují je. Tyto komise budou patřit pod ministerstvo spravedlnosti, kontrola jednoho posudku jim prý zabere tři hodiny.

"To bude stačit. Já to prozkoumám za hodinu, vím, co má posudek obsahovat," souhlasí Kutáč. Upozorňuje ale na to, že v některých specializovaných oborech, například jako jsou padáky, je jen jeden nebo dva experti v celé republice. Mohou tak chybět lidé, kteří tématu pořádně rozumí a dokážou znalce vyzkoušet či zkontrolovat.

Ministr Pelikán v tom ale problém nevidí. Zkoušet a kontrolovat nemusí jen největší odborníci. "Každý obor vychází z nějakých vědních základů, které někdo rozpracovává a učí," domnívá se.

Na druhou stranu dostanou znalci vyšší odměny za práci pro policii a soudy, z maximálních 350 se zvednou na 550 korun. I to se jim ale zdá málo. "Naše odbornost je na úrovni IT inženýrů a jejich ceny začínají od tisíce korun na hodinu," říká předseda dalšího stavovského sdružení, Asociace znalců a odhadců, Aleš Vémola.

Pelikán ovšem upozorňuje, že už takové navýšení přijde státní pokladnu na půl miliardy korun ročně. Podle něj bude ministerstvo sledovat vývoj smluvních cen posudků a jejich strop pro stát případně upraví.

Nový zákon by měla sněmovna projednat ještě do voleb a ministr nečeká, že by se měl zaseknout na vládě. Horší to bude u poslanců, kteří před sebou valí stovky jiných zákonů či novel − podstatnou část z nich posouvají už více než rok.

Pelikán je ale optimista a předpokládá, že nový zákon bude platit již od ledna příštího roku. "Podle vyjádření poslanců z různých stran by měla být vůle zákon o znalcích schválit," prohlašuje.

Související