Pokud automechanik špatně poradí známému, jak opravit rozbitou převodovku, a vezme si za to lahev dobrého vína, může ho to přijít draho. Stejně tak, když klient prodělá na základě rady realitního makléře. Za špatnou radu nebo informaci, která někomu způsobí škodu, je totiž profesionál odpovědný. Podmínkou ovšem je, aby za "výpomoc" přijal nějakou odměnu. Povinnost nahradit škodu se může týkat téměř každého, od elektrikáře přes lékaře, prodavače až třeba po instalatéra.

Když toto pravidlo v roce 2014 zakotvil občanský zákoník, mluvilo se o něm jako o revolučním. Očekávalo se, že přinese poctivější praktiky, například do podnikání finančních poradců, a vyloučí ty nepoctivé. Přestože je zde tato možnost už tři roky, zatím žádné vlny žalob nepřinesla. "Jsou spory týkající se povinnosti k náhradě škody způsobené odbornou radou, avšak s ohledem na náročnost těchto sporů a odpovídající délku soudního procesu doposud nebyly rozhodnuty," vysvětluje Michael Kohajda z katedry finančního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Víc papírování

Novinka měla zasáhnout hlavně finanční poradce, kteří nemají odpovědnost za škodu způsobenou radou upravenou ve speciálním zákoně. "Žádný výrazný dopad jsme nezaregistrovali, snad jen že je dáván důraz na administrativu, která se týká záznamů jednání s klientem," uvádí Vladimír Švorba z Asociace finančních poradců ČR. "Klient je tedy zahlcen papíry, kterým obvykle stejně nevěnuje dostatečnou pozornost," dodává Švorba.

Nesprávná rada

Pokud dá profesionál v rámci své odborné činnosti za odměnu radu, která způsobí škodu, nese za ni odpovědnost.

Otázky budila podmínka nutná pro uplatnění odpovědnosti, a to aby rada byla poskytnuta za odměnu. "Ono hledisko ,za odměnu' obsahoval již obecný zákoník občanský z roku 1811, který dosud platí v Rakousku a Lichtenštejnsku, a počítalo se s ní i při přípravě občanského zákoníku v meziválečném období," přibližuje původ ustanovení v občanském zákoníku Filip Melzer z advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners a jeden ze spoluautorů občanského zákoníku.

Podle něj je nejrozumnější výklad pojmu "za odměnu" ve smyslu "nikoli nezištně". Tak si to ostatně vykládají i v Rakousku. V tomto smyslu podle Melzera za odměnu jednají právě i finanční poradci, kteří svou činnost vykonávají s výhledem na získání provize od finančních ústavů, případně i za poskytnutí jiných obchodně důležitých informací.

Odborná rada, nebo doporučení

Petr Šafránek z Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR upozorňuje, že některé zákony začaly rozlišovat, zda je při zprostředkování finančního produktu poskytována rada. "Příkladem může být nový zákon o spotřebitelském úvěru, kde se zprostředkovatel může rozhodnout, zda v rámci služby poskytuje radu, či nikoliv," uvádí Šafránek.

Pokud se poskytovatel spotřebitelského úvěru rozhodne, že nebude poskytovat radu, musí na to klienta předem upozornit. V takovém případě mu pak dává pouze doporučení, které obsahuje srovnání různých produktů či služeb, a nedoporučuje přímo jeden konkrétní produkt. Ten si klient vybere sám, a je to tedy jeho rozhodnutí.

Podle Michaela Kohajdy je nicméně nutné posuzovat skutečný obsah sdělení, které poradce klientovi dá, a ne jen formální označení. "Pokud na základě informací poskytnutých klientem navrhne finanční poradce klientovi nějaký finanční produkt, který považuje pro klienta v jeho situaci za nejvhodnější, popřípadě více nejlepších alternativ, a v souvislosti s tím obdrží odměnu, naplňuje podmínky ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu způsobenou informací nebo radou," dodává Kohajda.

Rozlišení na radu a doporučení je jedno z mála, které v novém zákoně o spotřebitelském úvěru přenáší odpovědnost více na spotřebitele. Zákon, který je účinný od prosince loňského roku, jinak ukládá nové povinnosti hlavně zprostředkovatelům úvěru. Před poskytnutím půjčky by měli posoudit schopnost spotřebitele splácet, a úvěr poskytnout, jen když o tom nebudou mít pochybnosti. Musí také mít ukončeno alespoň středoškolské vzdělání s maturitou a splňovat zkoušky, kterými prokážou profesní způsobilost. Spotřebitelům mají zjednodušit půjčování standardizované formuláře. Novým zákonem se řídí i takzvané mikropůjčky do pěti tisíc korun, které pod něj dříve nespadaly. Spotřebiteli je také umožněno, aby měl vždy možnost předčasně úvěr splatit, v odůvodněných případech dokonce bez poplatků¨.

Právníci a daňaři mají pojištění

Další profese, které mohou špatnou radou způsobit újmy, jsou třeba právníci nebo daňoví poradci. Ti ale mají odpovědnost za nesprávnou informaci vyřešenou ve zvláštních zákonech, které jim ukládají, stejně jako nově samostatným finančním zprostředkovatelům, povinnost uzavřít pojištění pro případ, že by klientovi způsobili škodu.

Proti škodě způsobené radou se však mohou pojistit i ostatní podnikatelé, kterým to zákon přímo nepřikazuje. "V rámci pojištění odpovědnosti, které podnikatelům nabízíme, je kryta i újma způsobená radou," potvrzuje mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková.

Vyvázat se z odpovědnosti za škodu způsobenou informací, nebo ji alespoň nějak omezit, je podle právníků poměrně obtížné. "Účinně tuto odpovědnost lze omezit v podstatě jen smluvně, a to jen pokud nejde o vztah se slabší stranou," vysvětluje Robert Pavlů z advokátní kanceláře Allen & Overy. "Ve vztazích mezi právnickými osobami to nicméně možné je, a je i v praxi velmi časté, že se ve smlouvách sjednává omezení odpovědnosti za škodu do nějaké částky," potvrzuje Vladimíra Knoblochová z advokátní kanceláře DBK Partners.

Související