Ministerstvo spravedlnosti v čele s Robertem Pelikánem je strůjcem nového zákona o znalcích, díky kterému by měla být například garantována odbornost jednotlivých posudků. Pro nové uchazeče o post znalce zavádí vstupní zkoušky, u stávajících znalců mají být přezkoumávány posudky, zároveň však vyslyší i nářek znalců a hodinová sazba znalce se má zvýšit až na 500 korun za hodinu. 

Dle navrženého zákona nebude o jmenování nových znalců rozhodovat předseda krajských soudů. Každému zájemci vznikne právní nárok na jmenování, pokud složí odbornou zkouškou. Pro jednotlivé obory znalectví by měly být sjednoceny požadavky na vzdělání a praxi. Po jmenování ale nemá znalec vyhráno, zákon totiž počítá se zpětným hodnocením práce znalce, a to v kadenci nejméně tří náhodně vybraných posudcích za pět let. Znalci by měli být dle návrhu také odpovědní za škodu a ukládá jim povinnost pojištění.

Související