Nejen pesimisté jsou toho názoru, že z důvodu nízkých úrokových sazeb se minimálně v současné době vytváří ve velkých německých městech realitní bublina. Aby bylo možné zajistit dlouhodobou stabilitu finančního systému, umožní Německo v budoucnu, zatím preventivně, omezení poskytování úvěrů na bydlení spotřebitelům. V následujících měsících má být za tímto účelem přijat nový zákon.

Při přehřátí trhu by podle návrhu mělo dojít k aplikaci záchranného mechanismu. Ministerstva financí a spravedlnosti budou oprávněna v krátkém časovém limitu stanovovat prostřednictvím právních nařízení kritéria pro poskytování úvěrů na bydlení a stanoví se horní hranice podílu financování koupě nemovitosti z cizích zdrojů. Rovněž se uvažuje o zavedení nástrojů, které budou detailněji hodnotit schopnost dlužníka splácet. Takové oprávnění bude náležet regulátorovi finančního trhu. Půjčka bude muset povinně dosahovat maximálně určitého procenta hodnoty nemovitosti.

Nově by tak vyšší důležitost získaly i příjmy dlužníka a také by mělo být možné stanovit minimální částku, kterou bude dlužník povinen vrátit. Tím by se logicky předešlo situacím, kdy dlužník z úvěru nesplatí téměř nic. Navíc by měl být pevně stanovený časový rámec, ve kterém bude nutné získaný úvěr splatit. Zároveň bude možné zavést horní hranici pro veškeré závazky z úvěrových smluv. Regulátor je také oprávněn nejméně jednou za každých šest měsíců stanovit určité množství nemovitostí, na které se nebudou tato omezení vztahovat.

Z českého pohledu je situace velmi podobná. Zejména v Praze je vzhledem k vysoké ceně bytů patrný příliv kapitálu od zahraničních investorů. Protože ceny nemovitostí v metropoli stoupají, kupují si je cizinci často ze spekulativních důvodů. Nemovitosti pak zůstávají volné a slouží vlastníkům pouze jako investice.

I v České republice jsou v současné chvíli historicky nízké úrokové sazby, ruku v ruce s nimi jdou pak velkorysé nabídky úvěrů bank, které dělají všechno pro to, aby mohly peníze půjčovat. Realitní bublině se tak snaží bránit Česká národní banka. Ta však může jako regulátor finančního trhu vydávat pouze doporučení.

Po doporučeních z loňského roku přijde s největší pravděpodobností od dubna 2017 další zpřísnění. Jeho cílem je zabránit tomu, aby si úvěry na bydlení braly subjekty, které jsou vzhledem k výši vlastního kapitálu z hlediska splácení rizikové. V druhé polovině roku 2017 lze také očekávat přijetí zákona, který poskytne ČNB větší pravomoci v oblasti regulace hypoték a také jí umožní ukládat bankám sankce, pokud nesplní její doporučení.

Související