Za účelem zpřístupnit judikaturu NSS a krajských soudů široké veřejnosti, která byla dosud poskytována měsíčně pouze předplatitelům tištěné podoby Sbírky, se Nejvyšší správní soud rozhodl přesunout na internet, kde zveřejnil zpětně všechna rozhodnutí od roku 2003, tedy od počátku činnosti NSS. Sbírka je tedy nyní volně a bez úplaty k užití k dostání zde

Měsíčně vydávaní e-Sbírka bude poskytována pomocí e-mailové adresy všem zájemcům. Díky této změně by měla být rozhodnutí zveřejněna ještě v témže měsíci, kdy byla schválena. Přesunutí Sbírky na internet má být krokem hlavně k širší dostupnosti práva veřejnosti. „Jsem přesvědčen, že prvním předpokladem pro dodržování práva ve společnosti je jeho obecná dostupnost pro každého bez zbytečných omezení. Stejně tak je důležité, aby se mohl každý seznámit se soudními rozhodnutími, v nichž se právo aplikuje a interpretuje v konkrétních případech, a ve vlastní životní situaci se tak mohl poučit,“ vysvětluje Josef Baxa, předseda NSS.

Dalším důvodem, proč bylo vhodné začít s e-Sbírkou je samotný počet vydaných rozhodnutí. Bylo jich do konce roku 2016 dohromady kolem 100 tisíc.

Související