Od ledna mohou podnikatelé v soutěžích, kterými chtějí nalákat zákazníky ke koupi svého zboží, nabízet jako výhru klidně auto za půl milionu korun. To jim až dosud zakazoval zákon o loteriích, pod který takzvané spotřebitelské soutěže spadaly. Z nového hazardního zákona tvrdá pravidla vypadla a soutěže pro zákazníky se řídí pouze zákonem na ochranu spotřebitele. "Změna právní regulace znamená pro pořadatele administrativní úlevu, odpadá povinnost oznamovat soutěže finančnímu úřadu nebo oceňovat výhry," vysvětluje Markéta Kořínková z advokátní kanceláře Bříza & Trubač.

Starý loterijní zákon spotřebitelské soutěže popisoval jako soutěže o ceny, při kterých byli výherci vybíráni na základě slosování nebo jiného náhodného výběru. Podmínkou účasti bylo zakoupení určitého zboží nebo služby. Tyto soutěže zákon v principu zakazoval. Výjimku měly jen hry, u kterých souhrn nepeněžitých výher za jeden kalendářní rok nepřesáhl částku 200 tisíc korun. Hodnota jednotlivé výhry pak nemohla být vyšší než 20 tisíc korun. Takové soutěže bylo navíc nutné oznámit finančnímu úřadu 15 dní před jejich zahájením. Za loterii, která nebyla nahlášena nebo byla jinak v nepořádku, hrozila jejím pořadatelům až desetimilionová pokuta od finančního úřadu.

Od ledna hlídá spotřebitelské soutěže Česká obchodní inspekce. "V tuto chvíli se kontroly zahajují na základě podání spotřebitelů," uvádí mluvčí ČOI Jiří Fröhlich. "Pro Českou obchodní inspekci je tento typ kontrol novinkou, záleží třeba na vyhodnocení míry došlých podnětů, zda bude v budoucnu vyhlášena například celostátní akce na nějaký typ spotřebitelských soutěží," dodává Fröhlich.

Zákon v rozporu s evropským právem

Za zakázané spotřebitelské loterie udělily finanční úřady v posledních třech letech pokuty ve výši zhruba 8,7 milionu korun. Loni v srpnu Nejvyšší správní soud jednu takovou čtyřmilionovou pokutu pro společnost Penny Market zrušil s odůvodněním, že omezení, které zákon o loteriích pro soutěže ukládal, je přísnější než evropská směrnice o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům. A tou se měly členské státy Evropské unie řídit od roku 2007.

Další společnosti, které dostaly za porušení pravidel v minulosti pokutu, se teď případné náhrady škody budou těžko domáhat. "Obecně sice platí, že stát musí nahradit škodu způsobenou rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ale podmínkou je, že poškozený se proti uložení pokuty bránil všemi dostupnými právními prostředky, zejména tedy odvoláním a správní žalobou," uvádí Vojtěch Chloupek z advokátní kanceláře Bird & Bird.

Pozor na prémiové SMS

Pořadatelé soutěží si teď budou muset dávat pozor hlavně na to, aby jejich soutěž nebyla takzvanou nekalou obchodní praktikou. "Podnikatel například nemůže poskytovat ohledně soutěže klamavé informace, nepravdivé nebo přehánějící informace o cenách a tím účastníka navádět ke koupi zboží a účasti v soutěži, nebo dokonce avizovanou výhru neposkytnout," vysvětluje Bořivoj Líbal z advokátní kanceláře PwC Legal. Při porušení zákazu klamavých obchodních praktik mohou být pořadatelé soutěží pokutováni až do výše pěti milionů korun.

Podnikatelé si musí ohlídat i to, aby jejich soutěž nespadla pod definici hazardní hry podle nového zákona o hazardních hrách. Podle Michala Nulíčka z advokátní kanceláře Rowan Legal by pořadatelé neměli umožnit zákazníkům do soutěže přímo vsázet peníze a neměli by podmiňovat účast například tím, aby si zákazníci koupili zboží za vyšší cenu, než je cena obvyklá. Za sázku by naopak podle advokáta Daniela Macka nemělo být považováno zapojení do soutěže prostřednictvím SMS zprávy, která je odeslána za standardní cenu vyplývající z oficiálního tarifu mobilního operátora. "Pokud by se jednalo o hazardní hru podle zákona a pořadatel by ji provozoval bez povolení ministerstva financí, může se dopustit správního deliktu, za který mu hrozí pokuta až do výše 50 milionů korun," dodává Radovan Kubáč z advokátní kanceláře Nedelka Kubáč.

"Pořadatelé musí rovněž při vypisování soutěží splnit informační povinnost podle zákona o osobních údajích a musí informovat účastníky soutěží o možnosti odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů," upozorňuje na další pravidla Markéta Deimelová z advokátní kanceláře Taylor Wessing.

Nové spotřebitelské soutěže se rozjíždí

Uvolnění pravidel už na začátku roku využila řada společností. Soutěže organizovaly třeba Alza.cz, Pet­Center nebo Intersnack. Spuštění soutěží o drahé ceny avizovaly dříve i řetězce jako Kaufland nebo Tesco. Na změnu v regulaci zareagovala také platforma Rondo.cz, která funguje na principu, kdy zákazník nakoupí u některého z partnerů hry zboží či službu a společně s nákupem získá žetony, za které pak hraje na webu Ronda o věcné ceny.

Omezení spotřebitelských soutěží se nicméně i před lednem 2017 dalo částečně obejít. Firmy mohly dělat marketingové soutěže, které se od těch spotřebitelských lišily tím, že výběr vítěze nezáležel na náhodné události. Cenu získal ten, kdo nejpřesněji zodpověděl například vědomostní otázku, odhadl, kolik míčků se vejde do kufru auta, nebo nakreslil nejhezčí obrázek. I v takových případech ale firmy čelily riziku, jestli se v jejich soutěži přece jen nenachází nějaký prvek náhody, který by je zařadil pod pravidla loterijního zákona.

Související