Měli bychom psát o zmrzlinách Nanuk, Míša a Mrož, anebo nanuk Míša a nanuk Mrož? Pijeme becherovku, nebo Becherovku? Jasno v tom nemáme. Jak správně odlišit ochranné známky od druhových označení v běžném textu? Správnou odpověď nalezneme nikoliv ve výkladových slovnících, ale v rejstříku ochranných známek. Ty totiž slouží k rychlé a jednoznačné identifikaci původu výrobku nebo služby, pomáhají svým vlastníkům budovat dobré jméno značky, motivují k inovacím, zvyšování kvality a udržování tradice.

Z právního hlediska je ochranná známka označením, které je výlučně chráněno pro zapsané výrobky a služby svého vlastníka. Z gramatického hlediska lze ochrannou známku považovat za vlastní jméno, název určitého výrobku či služby. Pijeme tedy brandy, vodku, bylinný likér, ale vodku Finlandia, bylinný likér Becherovka, kupujeme si ovocné zmrzliny, ale "my Češi máme nejraději Mrože".

Pokud budeme v písemném projevu užívat malá počáteční písmena pro psaní ochranných známek, napomáháme k tomu, že veřejnost nevnímá tuto ochrannou známku jako vlastní jméno, ale může převzít takové označení jako označení určitého druhu výrobku. Časem pak ignorování gramatiky může vest k tomu, že se z ochranné známky stane označení druhu. My sami k tomu často sklouzneme.

Naše vyjadřování pak může vést ke snížení rozlišovací způsobilosti ochranné známky, znemožnění, aby ochranná známka plnila svou základní funkci, a v některých případech i k zániku ochranné známky z důvodu tzv. zdruhovění. Nejde jen o bazírování na správné gramatice, ale o zachování tradic, kvality výrobků, které mnozí z nás znají a používají desítky let a mnohdy jsou médii označovány jako "rodinné stříbro" české ekonomiky.

Do jisté míry zdruhovění ohrožuje zejména inovativní výrobky, jejichž ochranná známka je tvořena jednoduše zapamatovatelným a vyslovitelným označením, které lidé začnou používat nejen pro označení tohoto výrobku od konkrétního výrobce, ale i pro následující produkty jiných výrobců, které splňují základní charakteristické rysy původního inovativního výrobku.

Cesta, jak se bránit užívání ochranných známek jako druhového označení, přesto existuje. Zejména u inovativních výrobků lze zásadním způsobem předejít takovému riziku, pokud výrobce zároveň s uvedením nového výrobku na trh pod ochrannou známkou nabídne veřejnosti i druhové označení, které by veřejnost mohla užívat pro označení kategorie podobných výrobků a zároveň bude naprosto odlišné od ochranné známky. Jako je tomu například u nové generace mobilních telefonů, pro které se vžilo druhové označení chytré telefony, anglicky "smartphones".

Řešení, jak se bránit chybám ve sdělovacích prostředcích, pak nabízí i zákon. V případě nesprávného užití ochranné známky ve slovnících jako druhového označení se může vlastník ochranné známky domáhat u vydavatele, aby ochrannou známku takto označil, ať už slovně, či zákonným symbolem pro ochrannou známku: ®.

Související