Komunisté předložili novelu trestního zákona, ve které chtějí definovat i trestný čin příživnictví. Potrestán by byl ten, kdo se soustavně vyhýbá práci a žije na úkor druhých, potažmo státu. Strana zavedení zákona platícího za minulého režimu odůvodňuje tím, že "reaguje na vážný problém ve společnosti".

Za příživnictví navrhuje KSČM trest obecně prospěšných prací, propadnutí majetku a pokutu, ale také zákaz činnosti, zákaz pobytu na území České republiky, zákaz vstupu na kulturní či sportovní události, odebrání řidičského průkazu, ztrátu titulu nebo vojenské hodnosti, vyhoštění nebo až půlroční vězení.

Že by se jednalo o návrat komunistického práva ale strana popírá. "Nejde o navrácení původního trestného činu příživnictví do trestního práva, ale nově formulovanou skutkovou podstatu trestného činu," vysvětluje.

Příživník má být ten, kdo žije na úkor nejen státu, ale například i rodiny, firmy nebo společnosti. "Nejde o jednotlivý čin nebo úkon, ale o soustavnou činnost," upřesňuje strana.

Příživnictví bylo trestným činem v období komunismu. Oficiálním cílem bylo trestat ty, kteří se neživili poctivě. Paragraf byl ale zneužíván pro trestání disidentů a lidí nepohodlných vládnoucímu režimu.

Související