Klouzavý mandát značí úpravu, kdy ministra během jeho funkce ve vládě nahradí v Poslanecké sněmovně jiný poslanec, byl diskutujícími u kulatého stolu s ministrem pro lidská práva Janem Chvojkou zamítnut. Úprava by totiž mohla vést k oslabení vazeb mezi Parlamentem ČR a Vládou ČR. „Mně samotnému se líbí britský systém, kde ministr musí být poslancem. Vazbu vlády a sněmovny nechci oslabovat,“ okomentoval Jan Chvojka. V případě schválení klouzavého mandátu by bylo nutné přistoupit k otázkám ohledně poslanecké imunity, tedy zdali by jí byl ministr chráněn. 

Více času pro Senát, návrh zákona jen skupinou poslanců

Odborníci se ale v dalším bodě programu shodli, že čas na projednání zákona při zákonodárném procesu v Senátu není dostatečně dlouhý a bylo by vhodné ho prodloužit. Místo současných 30 dnů by to mohlo být 45 či 60 dnů.

V případě, pokud by v zákonodárném procesu Senát návrh zákona neschválil, tím ho navrátil k přehlasování do Poslanecké sněmovny, mohli by poslanci přehlasovat nejen zákon jako takový, ale i jednotlivé senátní pozměňovací návrhy.

Nadále byla na programu debata o poslaneckých návrzích zákonů. Namísto současné úpravy, kdy zákon může navrhnout každý jeden poslanec, by dle expertů měla mít tu možnost pouze skupina poslanců v počtu pěti či deseti jedinců.

Zákon o Ústavním soudu

U kulatého stolu se dostalo shodě také v případě názoru na zákon o Ústavním soudu, kdy by měl patřit mezi zákony, které vyžadují shodu obou komor Parlamentu ČR pro případnou novelu.

Ústavní experti

Jednání u kulatého stolu se zúčastnilo dvacet ústavních právníků. Mezi nimi například Aleš Gerloch a Jan Wintr. Na diskusi u kulatého stolu se mají znovu sejít mezi březnem a dubnem, kdy projednají postavení prezidenta a vlády.
Důvod konání diskuse je vést debatu o změnách české ústavy. Díky předjednání určitých otázek bude v případě nutnosti změny Ústavy ČR taková změna ulehčena.

Související