Hodnota nepovolených transakcí roste

◼ Světové soutěžní orgány vloni nepovolily 31 transakcí v celkové hodnotě přes 69 miliard eur. Vyplývá to z analýzy "Global Trends in Merger Control Enforcement Report" advokátní kanceláře Allen & Overy. Z nepovolených transakcí jich osm bylo zakázáno rovnou a ve 23 obchodech strany nepokračovaly poté, co jim byly sděleny námitky soutěžních orgánů. Počet zastavených transakcí podle analýzy meziročně stoupl o 30 procent. Vloni došlo také ke značnému nárůstu zásahů soutěžních orgánů do transakcí. 159 obchodů bylo schváleno až poté, co se strany transakcí a regulátoři dohodli na vypořádání námitek.

Únorové transakce

◼ Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners radila finanční skupině Penta Investments při prodeji společností AB Facility v České a Slovenské republice. Ta byla doposud lídrem v oblasti facility managementu v Česku a druhým největším poskytovatelem tohoto typu služeb na Slovensku. V obou zemích skupina zaměstnávala dohromady 4500 lidí a její loňský obrat na českém a slovenském trhu činil 73 milionů eur. Novým vlastníkem se stala společnost Atalian CZ. Kancelář také radila investičnímu fondu PBW II Real Estate z portfolia společnosti AEW Europe při prodeji budovy Smíchov Gate na pražském Andělu. Novým majitelem budovy je společnost Redside.

◼ Advokáti z Rödl & Partner pomáhali privátním akcionářům společnosti Seco Group při transakci v hodnotě přesahující 135 milionů korun. Novými vlastníky společnosti, která patří mezi významné výrobce zemědělské techniky v ČR, jsou podle kanceláře ryze české subjekty.

Personálie

◼ Miroslav Uřičař a Markéta Hrabáková se stali partnery advokátní kanceláře Legalité. Hrabáková je specialistkou na právo duševního vlastnictví, telekomunikace a IT či ochranu autorských práv. Uřičař se specializuje na správní právo a regulační problematiku síťových odvětví.

◼ Své řady rozšířila také firma Havel, Holásek & Partners. S kanceláří začala spolupracovat Renáta Šínová z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, expertka na procesní civilní právo a oblast rodinného práva. Právnička se bude podílet na aktivitách vzdělávací Akademie kanceláře.

Související