Prezident podepsal novelu zákona ministerstva dopravy, která od června ulehčí řidičům i autobazarům práci s přepisem vozidel na nové majitele. Dosud bylo možné vozidlo přepsat pouze na úřadě v místě trvalého bydliště majitele automobilu, nyní to bude možné na jakémkoliv úřadu v Česku. „Chceme, aby lidé nemuseli jezdit za spisem, ale aby si ho mezi sebou vyměnily úřady,“ vysvětluje záměr novely mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold. 

Díky změně lze předpokládat, že se na úřady ve velkých městech bude obracet více lidí, kteří mají trvalé bydliště stále nahlášené v jiných městech, menší města mohou očekávat nižší počet zájemců o přepis automobilu. Byl také podpořen návrh hospodářského výboru, který říká, že pokud kupující či prodávající nebude při převodu vlastnictví kooperovat, bude moct úřad převod vozidla za určitých podmínek provést na žádost druhé strany.

Související