Finanční prostředky, které Ministerstvo spravedlnosti získalo od Evropské unie, činí 177 milionů korun. Peníze budou použity k realizaci elektronizace Informačního systému insolvenčního rejstříku, který by měl začít fungovat koncem roku 2019. Stát projektu přispěje kolem 42 milionů korun. 

Ročně podle údajů ministerstva vzniká v insolvenční agendě 180 tisíc spisů, a proto považuje digitalizaci za zásadní přínos. Nový systém by měl umožnit elektronické podání i elektronický oběh dokumentů, některé rutinní úkony by díky němu měly být zautomatizovány, díky čemuž bude zaměstnancům insolvenčních senátů ulehčena práce a čas.

„Elektronický insolvenční rejstřík je dalším krokem na cestě k modernější justici, o kterou ministerstvo dlouhodobě usiluje. Celá koncepce je velmi komplexní záležitostí. Je složena z celé řady vzájemně provázaných mechanismů, nicméně i tyto dílčí kroky významně přispívají k jejímu naplnění,“ vysvětluje ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Nový systém by kromě propojení insolvenčních rejstříků s jinými evropskými zeměmi měl přinést také zlepšení poskytování informací o průběhu insolvenčního řízení pro veřejnost, ale i stabilitu a lepší funkčnost systému.

Související