Kasační stížnost fyzika Ivana Ošťádala na nečinnost prezidenta Miloše Zemana byla sice zamítnuta, ale Městský soud v Praze, ke kterému Ošťádal podal žalobu, bude muset případ projednat. Nejvyšší správní soud tak rozhodl ve čtvrtek, když zrušil rozhodnutí soudu, které žalobu zamítlo z důvodu jejího pozdního podání. „Městský soud v Praze o předmětné žalobě meritorně nerozhodoval, neboť dospěl k závěru, že nejsou pro projednání žaloby splněny podmínky řízení (...), protože žaloba byla podána opožděně,” vysvětlovala soudkyně Viera Horčicová v usnesení. Nyní bude muset žalobu projednat. 

Ošťádal byl jedním ze tří prezidentovi navržených kandidátů na post profesora. Ošťádalovo nejmenování Miloš Zeman odůvodnil fyzikovými kontakty se Státní bezpečností. Městský soud nechtěl o žalobě rozhodnout z toho důvodu, že byla podána po zákonné lhůtě. O zamítnutí žaloby pro její pozdní podání jsme psali zde.

Související