Stěžovatelce ve 12 letech bylo vyměřeno několik pokut za nepředložení platné jízdenky při kontrole během jízdy hromadnou dopravou v Pardubicích. Nakonec na ni mířily 3 žaloby na zaplacení ceny jízdného včetně přirážky a byla zastupována matkou. V řízení byla vyměřena pokuta ve výši 26 tisíc korun, která měla být zaplacena ve třech platebních příkazech. Ty byly doručeny matce stěžovatelky, která proti nim nepodala odpor. Stěžovatelce byla poté uložena ústavní výchova, když se o ni matka nedokázala postarat. O dluzích se stěžovatelka seznámila až v roce 2014 díky exekucím, tedy rok po dovršení zletilosti a propuštění z dětského domova. 

Soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková v postupu pardubického soudu nalezla hned několik pochybení. Nejprve dle ní měly být všechna tři řízení spojena, aby tak nevznikaly stěžovatelce vysoké náklady řízení.

Co se samotné věci týče, měl by soud dle Šimáčkové posuzovat, zdali je nezletilý způsobilý uzavřít smlouvu o přepravě osob a nést za ni následky. V případě, že soud shledá dítě schopné nést následky, měl by se zabývat tím, zdali povinnost zaplatit pokutu byla porušena právě dítětem a zdali dítěti může být přičítána přirážka za zaplacení částky. “Zájem dítěte, aby do dospělosti nevstupovalo se závazky, jež mohou mít rdousící efekt, může vést k uplatnění spoluodpovědnosti jeho rodičů za dluhy vzniklé z jízd načerno,“ vysvětluje Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu. Dítě by tedy dle Šimáčkové nemělo vstupovat do dospělosti s dluhy z dětství, za jejichž nesplacení může rodič.

Celý nález Ústavního soudu najdete zde.

Související