Právnická fakulta Univerzity Karlovy bude dne 24. března 2017 od 9:00 hostit mezinárodní konferenci k příležitosti stažení výhrady České republiky k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) a výhrady k Dodatkovému protokolu k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží. Cílem konference je propagace obou úmluv, jejich aplikace a interpretace. 

Konference je primárně určená soudcům, pracovníkům společností zabývajících se mezinárodním obchodem, právníkům, akademikům, zástupcům vlád a studentům práv.

Související