Novela autorského zákona šlape na krk správcům autorských práv, kteří v minulých letech zvyšovali autorské poplatky nad rámec vládní vyhlášky. Nově bude moct navýšení autorských poplatků sahat pouze po výši inflace. Senátem prošel návrh novely autorského zákona ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou, čeká se tedy pouze na podpis prezidenta. O autorských poplatcích jsme psali zde.

Pokud by mělo dojít v budoucnu ke zvýšení autorských poplatků, vylučuje novela autorského zákona libovůli správců autorských práv. Stanovuje pro ně totiž povinnost zvyšování pouze o inflaci a při navýšení nad tento limit je vyžadován souhlas ministerstva kultury.

Novela zákona byla sepsána v souvislosti s plánovaným navyšováním autorských poplatků ze strany OSA, který chtěl zvýšit poplatky za autorská práva k hudbě až o 50 procent, za televize zase DILIA o 25 procent.

Související