Kárný senát České advokátní komory tři roky stíhal advokáta, kterého poté obžaloby zprostil. Dle Komory se totiž kárný skutek nestal. Advokát se pak podle zákona o odpovědnosti dožadoval po Ministerstvu spravedlnosti ČR odškodnění ve výši přes 360 tisíc korun za nezákonné kárné řízení, jeho nepřiměřenou délku i za náklady právního zastoupení. Ústavní soud ale konstatoval, že žaloba je směřována proti špatnému subjektu, tedy měla být vedena proti České advokátní komoře. 

Soud prvního stupně i vyšší instance stěžovateli částečně vyhověli, nicméně Nejvyšší soud žalobu zamítl. Ten totiž konstatoval, že sice rozhodnutí z kárného řízení České advokátní komory lze považovat za výkon veřejné moci, nicméně nemůže založit odpovědnost státu.

Soudce zpravodaj Vladimír Sedláček nicméně tvrzení Nejvyššího soudu popřel. Dle něj není možné nahlížet na rozhodnutí ČAK jako na vykonavatele státní moci, protože při výkonu kárné pravomoci ČAK nevykonává státní správu. Není tak uvedeno v zákoně o advokacii. Je proto nutné oddělit odpovědnost státu od odpovědnosti Komory.

Celý text nálezu je dostupný zde

 

http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2017/IV._US_3638_15_an.pdf

Související