Nastartovat stavebnictví a dostat Česko z nelichotivého 130. místa ze 190 zemí světa v rychlosti povolování staveb má novela stavebního zákona, o níž mají v dubnu ve třetím čtení rozhodnout poslanci. Zákon, který připravilo ministerstvo pro místní rozvoj, měl po druhém čtení kolem 300 pozměňovacích návrhů.

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO) ve sněmovně hrozila, že zákon stáhne, pokud se pod rukama poslanců změní v paskvil. To se podle ní sice nestalo, po druhém čtení však narazila na odpor ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL). Tomu vadí, že by do nového společného řízení, do něhož se spojuje územní řízení, stavební povolení a posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), byla zahrnuta i vodní díla. Kriticky se k předpisu vyjádřila také místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija. Naopak předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD) přijetí novely podpořil.

"Ta novela je dobrá," obhajuje návrh zákona ministryně Šlechtová. "Náš cíl byl jeden úřad, jedno povolení, jedno odvolání, jedna žaloba," uvedla Šlechtová. Jednotliví ministři se ale podle ní bojí ztráty svých kompetencí. "Z vládou předložené verze je zřejmé, že novela může přinést řadu pozitivních změn zejména na úseku územního plánování, na úseku územního rozhodování a stavebního řádu především pak pro drobné stavebníky," komentuje zákon právnička Jana Matisková z advokátní kanceláře Dentons.

Společné řízení

Novela zavádí možnost spojit dohromady územní řízení, stavební povolení a posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Výsledkem takového řízení by mělo být jediné povolení.

Novela si vysloužila kritiku pro svou rozsáhlost a hlavně proto, že největší problémy českého stavebnictví stejně nevyřeší. "Nedošlo třeba k redukci počtu dotčených orgánů. Počet razítek, jež si musí stavebníci vyběhat, je prakticky shodný jako v dosavadním řízení," říká David Jirušek z developerské společnosti Finep. Kritikům vadí také to, že změny stavebního zákona ještě nebyly schváleny, ale ministryně Šlechtová už píše další, úplně nový zákon. Příliš časté novinky ve stavebních předpisech přitom podle developerů stavebnictví neprospívají. "Stavební úřady pak současně pracují s několika verzemi zákonů, čímž dochází k chybám v řízení, protože noví pracovníci neznají staré předpisy," konstatuje Radek Polák z developerské společnosti Trigema.

Společné řízení pomůže hlavně malým stavbám

Jedním z hlavních bodů novely zákona je spojení procesů územního řízení, stavebního povolení a řízení o vlivu na životní prostředí (EIA) do jednoho společného procesu. Společné řízení nebude povinné, investoři si ho budou moct dobrovolně vybrat. Podle ministerstva pro místní rozvoj to výrazně urychlí povolování staveb − stavba totiž bude jedním rozhodnutím povolena i umístěna.

Část stavebníků toto rozhodnutí vítá. "Možnost spojení procesu EIA, územního rozhodnutí a stavebního povolení do jednoho povolovacího řízení, jedné společné dokumentace, jedněch stanovisek a jednoho vyjádření veřejnosti přinese zrychlení celého procesu, a tím i zvýšení jistoty investorů v plánování času přípravy projektů," míní Tomáš Bílek, předseda představenstva stavební firmy Hochtief.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví nicméně upozorňuje, že společné řízení v navrhované podobě není vhodné pro všechny investory a pro všechny typy staveb. "Například u staveb dopravní infrastruktury existuje riziko, že se vynaloží veřejné prostředky na projektování stavby ve velkém detailu, tedy hlavně dokumentace pro stavební povolení, a poté se v rámci řízení zjistí, že tato varianta není schůdná. Proto investoři často raději volí cestu ověření varianty v méně nákladném územním řízení a teprve poté rozpracovávají potvrzenou variantu v rámci řízení o vydání stavebního povolení," vysvětluje Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

Jeho slova potvrzuje i Tomáš Kadeřábek z Asociace developerů. "Koordinované řízení bude z hlediska stavebníků velmi riskantní, protože budou s ohledem na přesložitou stavební legislativu čelit riziku nutnosti měnit dokumentaci v průběhu řízení a proces se bude opakovat a vracet," uvádí Kadeřábek. "Dojde tedy k prodražení a časově opačnému efektu, než který je plánován. Určité zlepšení může koordinované řízení přinést menším a jednodušším stavbám," dodává.

Jedno řízení, jedny námitky

Proti jednomu rozhodnutí ve společném řízení bude také jediná možnost podávat námitky. "To bude pro ty, kdo by chtěli něco namítat, lepší," říká právnička a vyučující na Právnické fakultě Univerzity Karlovy Petra Humlíčková. "Dosud to bylo často tak, že námitky úřad odmítal, protože byly podány buď pozdě, nebo brzo, tohle povede k větší přehlednosti řízení," domnívá se Humlíčková.

Na vypořádání připomínek v jediném rozhodnutí se ale netěší developeři. "Pokud nedojde spolu se sloučením řízení také k omezení dnes velmi širokého okruhu účastníků řízení, hrozí, že v rámci jediného sloučeného rozhodnutí nebudou všechny připomínky účastníků zohledněny a vypořádány tak kvalitně, aby pak takové komplikované rozhodnutí obstálo před přísným správním soudem, který by ho případně posuzoval," uvádí Marcela Fialková z developerské společnosti Central Group.

Přes všechnu kritiku však stavebníci i právníci oceňují, že se vláda a ministerstvo pro místní rozvoj odhodlaly současnou situací ve stavebnictví vůbec zabývat. Novela přinese kromě sloučeného řízení i další zjednodušení například pro drobné stavby. "Bazén nebo skleník si na pozemku u rodinného domu bude moct postavit každý pouze na základě jejich umístění a bez následného povolování, tedy bez ohlášení či stavebního povolení," uvádí Petr Syrovátko z advokátní kanceláře Wolf Theiss. Drobným stavebníkům pomůže i rozšíření okruhu staveb, u nichž se nevyžaduje stavební povolení, ale stačí jednodušší ohlášení. Do této kategorie pak nově spadnou všechny rodinné domy.

Související