Pozitivní zprávy to nemají lehké, a právě proto jsem se rozhodl jich několik nabídnout. Dobré zprávy přicházejí z České národní banky (ČNB), jež oznámila, že o licenci nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů požádalo do konce zákonné lhůty, tedy ke konci února, celkem 108 subjektů. O licenci zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů něco přes 300 subjektů.

To je první velmi hmatatelný výsledek působení nového zákona o spotřebitelském úvěru, který platí od loňského prosince. Dosavadní hororově znějící údaje zhruba o 50 tisících subjektů disponujících živnostenským oprávněním na poskytování či zprostředkování spotřebitelských úvěrů tak patří nenávratně minulosti.

Trh poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů se razantně pročišťuje, což je pozitivní zejména pro spotřebitele. Po dokončení licenčních řízení bude historicky poprvé od roku 1989 narýsována viditelná dělicí čára mezi těmi, kteří budou v této oblasti podnikat v rámci přísných a pro všechny stejných zákonných kritérií a pod dohledem ČNB, a všemi ostatními, jejichž případná činnost na tomto poli bude nadále v jasném rozporu se zákonem.

Pro spotřebitele, který by uzavřel smlouvu o "spotřebitelském úvěru" s nelicencovaným subjektem, platí, že spotřebitelský úvěr není úročen a k jiným ujednáním o platbách na spotřebitelský úvěr se nepřihlíží.

Podobná opatření neznamenají konec lichvy ani jiných nekalých praktik při poskytování spotřebitelských úvěrů. Vymýtit tyto společensky škodlivé jevy se zatím nepovedlo nikomu. Představuje to však bezprecedentní zprůhlednění úvěrového trhu u nás a také dosud nepoznanou míru efektivní ochrany spotřebitele.

Související