Okresní soud v Novém Jičíně přerušil řízení, ve kterém má být schválena dohoda rodičů o péči a výživě nezletilé dcery po rozvodu rodičů. Soud byl povinen aplikovat ustanovení, která odporují dle něj odporují ústavnímu pořádku, proto navrhl Ústavnímu soudu jejich zrušení. Soud totiž konstatoval, že úprava znevýhodňuje postavení nezletilých dětí, jejichž rodiče jsou manželi, a to kvůli podmíněnosti zmíněné dohody. Prý by tak byly porušeny rovná práva a svobody dětí narozených v manželství a těch nemanželských. Ústavní soud takové tvrzení zamítl. 

Podle nálezu soudce zpravodaje Vojtěcha Šimečka je názor soudu zcestný. Soudy schvalující dohodu by do ní neměly výrazně zasahovat, pokud není zřejmé, že je v rozporu se zájmem dítěte. Navíc fakt, že rodiče zvolili manželský svazek s sebou přináší i určité důsledky. V popředí má však v obou případech, tedy ve chvíli, kdy jsou rodiče ve svazku manželském, či zdali se pro manželství nerozhodli, stát nejlepší zájem dítěte. Zásadu stejných práv dítěte je nutno vykládat tak, že u manželských i nemanželských dětí musí být vyvinuta co největší snaha právě o naplnění nejlepšího zájmu při rozchodu rodičů. V obou případech pro to má sloužit dohoda rodičů. To, že je dohoda u rozvodu vyžadována vždy, je následkem uzavření manželství, u nemanželských párů je tomu tak pouze v případě, že se rodiče nedohodnou.

Související