Nejpoužívanější internetový vyhledávač generuje půl miliardy výsledků po zadání slova innovation. To je dokladem toho, že pojem inovace je v dnešní globální vesnici jakousi mantrou, nejčastěji spojovanou s pokrokem a růstem. Telekomunikace, média, IT nebo farmacie nejvíce spoléhají na pozitivní efekt inovací. Ale nakolik inovátorské mohou být právní služby?

Srovnání s technologickými obory bezesporu pokulhává. Právní poradenství není oblast, v níž by bylo možné prostřednictvím nové technologie totálně změnit návyky a chování zákazníků. Řadu právních činností nebo úkonů lze elektronizovat a dělat rychleji i transparentněji. Co však zůstává pro právní služby esenciální, je individuální řešení problému a vytvoření vzájemného vztahu důvěry mezi tím, kdo je poskytuje, a tím, kdo za ně platí. Tato advokátní praxe ani v moderní době v zásadě žádným dramatickým vývojem neprochází.

Přesto však i v právním poradenství hovoříme o inovacích. Vzájemná konkurence mezi firmami i jednotlivými právníky totiž vyvolává potřebu neustále vylepšovat nabídku služeb a přizpůsobovat ji přáním klientů. Proto se dnes advokátní kanceláře snaží poskytovat své služby na míru, tedy co nejvíce se přizpůsobit individuálním potřebám klienta. Pochopit specifika a úskalí podnikatelského oboru či jiné činnosti, v níž klient působí, je dnes pro špičkovou právnickou firmu zcela nezbytné.

V naší kanceláři jsme například nastavili organizační strukturu tak, aby právníci nebyli řazeni do týmů jen podle právnických specializací, ale také podle jednotlivých podnikatelských oborů. Organizačně jsme se tedy přizpůsobili tomu, co potřebuje klient, nikoliv naše advokátní kancelář. Při naší velikosti si můžeme dovolit velmi komplexní pokrytí, nicméně obdobně klientsky proaktivní přístup se jistě vyplatí i v malých kancelářích, kde však přece jen může scházet mezioborová provázanost.

Každopádně kdo chce být inovativní, vymýšlet nová řešení a přesně cílené produkty, měl by především naslouchat svým klientům, znát jejich potřeby komplexně, tedy nejen z právního, ale i ekonomického a podnikatelského pohledu. Když jsme například rozšiřovali naši soutěžní poradenskou skupinu o přední ekonomy, věděli jsme, že spojení právního a ekonomického soutěžního poradenství v rámci jednoho balíčku služeb bude mít pro naše klienty přidanou hodnotu. V daném případě se tedy vyplatilo vidět věci v širších souvislostech, což je pro jakoukoliv inovaci základním předpokladem úspěchu.

Někdy ale není inspirace v našem oboru jednoduše na dosah, a je proto třeba ji hledat v jiných oborech. Pozorováním trendů v nejrůznějších oblastech jsem dospěl k závěru, že pro dlouhodobý firemní úspěch není stěžejní prvenství ve vymyšlení nové služby nebo produktu, tedy inovace jako takové. Mnohem důležitější je, nakolik se podaří nový nápad dotáhnout do konce. Zhmotnit jej do tržeb, zisku, zákaznické a zaměstnanecké spokojenosti či jiného prospěchu.

Související