Přes devět a půl tisíce párů loni sepsalo smlouvu, která může vyřešit problémy s majetkem po rozvodu nebo ochránit při exekuci věci, které nepatří dlužníkovi. Počet manželských smluv v Česku roste, loni po nich podle dat Notářské komory sáhla pětina snoubenců či manželů. Většina Čechů se však k těmto smlouvám staví zatím spíše opatrně. Za projev nedůvěry by je nevnímalo jen zhruba 20 procent lidí, uvádí průzkum agentury STEM/MARK.

Smlouva umožňuje budoucím manželům uspořádat si majetkové poměry jinak, než to ukládá občanský zákoník. Ze zákona se majetek manželů po svatbě stává majetkem společným a tvoří takzvané společné jmění. Pokud se ale pak jeden z páru neúměrně zadluží, může se stát, že exekutor při vymáhání peněz oblepí samolepkou například i cenný obraz, který patřil druhému partnerovi. Právě tomu může smlouva mezi manželi zabránit. Nejvíce manželských dohod bylo loni uzavřeno pod Notářskou komorou v Brně, ukazují statistiky.

Přestože smlouvy jsou známé i ze zahraničí pod pojmem "předmanželské", zákon toto slovo nepoužívá. Dohoda totiž může být sepsána jak před svatbou, tak během manželství. "Pokud je smlouva uzavřena před sňatkem, je nutné po něm předložit příslušnému notáři oddací list," vysvětluje podmínky platnosti takové dohody prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer.

Ochrana partnera před exekutorem

Ve smlouvě si mohou snoubenci sjednat například to, že po dobu manželství budou nabývat majetek každý sám pro sebe. Společné jmění manželů tak po svatbě vůbec nevznikne. Jestliže se jeden z manželů zadluží, exekutor by pak neměl zabavit majetek druhého partnera. Je tu ale jedna podmínka − věřitel musí předem vědět, že taková smlouva existuje. "To lze zajistit třeba tak, že manžel, který přebírá závazek, o existenci smlouvy předem výslovně a prokazatelně informuje dotčeného věřitele," uvádí Markéta Hanzlíková z advokátní kanceláře Peterka & Partners.

Vývoj počtu sňatků a manželských smluv v Česku

Od roku 2014 nabízí zákon párům jednodušší variantu. Pokud smlouvu zveřejní v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, který vede Notářská komora, odpadá jim povinnost dokazovat existenci smlouvy třetím stranám. Exekutor se také před nařízením exekuce musí do seznamu podívat. Jestliže je v něm manželská smlouva evidována, nemůže vést exekuci na majetek partnera, jenž nedluží. Není-li smlouva do veřejného registru zapsána a exekutor zabaví majetek i partnerovi, který k němu má podle smlouvy výlučné vlastnictví, musí pak tento partner věřiteli i exekutorovi dokazovat existenci smlouvy zpětně.

"Možnosti umístění do seznamu využila v roce 2016 zhruba polovina příslušných párů," podotýká Radim Neubauer.

Manželé si ve smlouvě mohou domluvit buď režim úplně oddělených jmění, nebo mohou společný majetek o některé věci zúžit. Pokud se ale rozhodnou ze společného majetku vyjmout třeba rekreační chatu, aby v případě zadlužení nebyla předmětem exekuce, musí to stihnout předtím, než se dluhy objeví.

"Na smlouvu není možné odkazovat, jestliže byla uzavřena po vzniku dluhu jednoho z manželů," upozorňuje Tereza Jelínková z advokátní kanceláře Jelínek & Partneři.

Pro podnikatele ano, pro ženy v domácnosti ne

Manželskou smlouvu nejčastěji uzavírají podnikatelé, celebrity nebo lidé, kteří do sňatku vstupují s velkým majetkem. "Smlouvy o manželském majetkovém režimu jsou vhodné v případech, kdy je potřeba snížit podnikatelská rizika jednoho z manželů nebo obecně rizika spojená s určitým způsobem života. Na pozoru by se měli mít například partneři osob tíhnoucích k závislostem a podobně," říká Markéta Kořínková z advokátní kanceláře Bříza & Trubač.

Podle právničky a odbornice na rodinné právo Daniely Kovářové se manželské smlouvy hodí hlavně pro starší dvojice, které už nechtějí mít další děti a mají vlastní majetek z předchozích vztahů. Nejsou ale podle ní vhodné například pro mladé páry, které děti mít chtějí, zvláště pak pro ženy v domácnosti. "Nevýhodná může být i pro manžela, který do manželství vstupuje s nižšími příjmy," popisuje Tereza Jelínková.

Minimální cena za uzavření manželské smlouvy je 2420 korun včetně DPH. Za tu notář sepíše dohodu, v níž se řeší majetek v hodnotě do 270 tisíc korun. Pokud hodnota majetku tuto hranici přesáhne, odměna notáře se vypočítává podle tarifní tabulky.

Kromě zúžení společného jmění nebo úplného oddělení majetků manželů umožňuje smlouva společný majetek i rozšířit. A to například o věci, které jeden z partnerů získal jako dědictví nebo dar před uzavřením manželství.

"To bývá praktické především u nemovitostí. Pokud je třeba jeden z budoucích manželů vlastníkem nemovitosti a druhý z budoucích manželů se finančně podílel na její rekonstrukci, je možné tento fakt právně zohlednit rozšířením společného jmění," uvádí Markéta Hanzlíková.

V manželské smlouvě se naopak nedá sjednat například sankce za nevěru nebo za opuštění společné domácnosti.

Související