Nově fungující Komora právní odpovědnosti slouží jako široká platforma k podpoře myšlenky společensky odpovědných firem, ke zlepšení právního povědomí a dodržování a respektování platných právních předpisů. "Komora vznikla na základě dlouhodobé potřeby zvyšování a prohlubování právního povědomí ve společnosti, dále pak nedostatku ucelených informací o aktuálních právních, etických a souvisejících otázkách a v neposlední řadě z potřeby hlubšího pojetí problematiky slušného a vhodného chování a společenské odpovědnosti v České republice. Cílem komory je primárně upozorňovat na problémy a témata ze specifických oblastí a z pozice různých subjektů. Ať už se jedná o zaměstnavatele, podnikatele, soutěžitele a další," řekla zakladatelka projektu Alice Kubíčková.

Komora právní odpovědnosti působí zejména v oblasti pracovního práva, ochrany osobních a firemních údajů, dále v korporátní problematice, hospodářské soutěži či oblasti trestního práva. Rovněž se zaměřuje na kultivaci podnikatelského prostředí z pohledu etiky, etikety a zásad rovných podmínek a férového podnikání.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce HN.cz
Chcete si přečíst celý článek?