Startupová scéna ožila i v našich zeměpisných šířkách a láká nejen mladé a talentované nadšence, ale také investory. Výchozí situace těchto dvou skupin je rozdílná, ale spojuje je zájem uspět. S vidinou úspěchu, ať už v podobě zhodnocení investice či rozšíření řad ikon v tričku bez límečku, vstupují do společného projektu, který by se dal nazvat vztahem. A ten potřebuje podmínky.

Nebude to znít příliš optimisticky, ale už na začátku je třeba myslet na rozchod, tedy na okamžik, kdy jedna nebo druhá strana bude chtít spolupráci ukončit. Může k tomu dojít i za příznivých okolností, jako jsou růst, dosažení investičního cíle nebo chuť věnovat se jinému projektu, který je opět ve své počáteční fázi. Tento krok bude snazší, pokud proběhne jedním z předem domluvených způsobů. Tvůrce nápadu by pak například nemělo překvapit, že investor má právo svůj podíl na společném projektu prodat třetí straně, požadovat připojení se k takovému prodeji nebo přivést dalšího partnera. Užitečný může být i postup pro stanovení hodnoty podílu, kterou mohou zúčastnění vidět rozdílně, také s přihlédnutím ke stadiu jejich vztahu. Pokud se podaří i tu závěrečnou fázi realizovat bez větších sporů, nemusí se bývalí partneři obávat budoucích setkání, k nimž s ohledem na velikost našeho startupového "údolí" bude určitě docházet.

Související