Do Senátu míří novela zákona o občanských průkazech, která chce zavést plošné vydávání občanských průkazu s elektronickým čipem. Nová úprava počítá i s vydáním takového občanského průkazu i cestovního pasu ve zkrácené lhůtě za poplatek, a to do jednoho pracovního dne nebo do pěti dnů od podání žádosti. O vydání průkazu do 24 hodin by mohl občan žádat na ministerstvu vnitra či na obecních úřadech s rozšířenou působností.

Občanské průkazy by dle novely měly být vydávány zdarma, nikoliv za částku 500 korun, jak je tomu doposud. Za vydání průkazu do 24 hodin by občan zaplatil poplatek ve výši 1000 korun, u dětí do 15 let je to polovina. Vydání průkazu do pěti dnů znamená poplatek 500 korun, pro děti 300 korun. Poplatky za rychlé vydání cestovního pasu jsou ale dle novely o mnoho vyšší. Vydání za 24 hodin by stálo 6000 korun, za děti 2000 korun, za pět dní jsou to částky 3000 korun a 1000 korun u dětí.

K čemu čip?

Občanské průkazy s čipem vydává ministerstvo vnitra již od roku 2012. Dosud byly však jejich funkce omezené, bylo možné jejich pomocí používat elektronický podpis. Za běžný průkaz ale oproti tomu s elektronickým čipem nebylo nutné platit 500 korun.

Elektronické občanské průkazy by nyní měly začít držet krok s dobou. Měly by umožnit přihlášení do různých systémů státní správy a měly by lidem umožnit vyřizování některých záležitosti bez fyzické návštěvy úřadu. V praxi to má být zajištěné tak, že každý čip občanského průkazu bude mít k určitému záměru takzvaný autentizační certifikát, díky kterému bude umožněna elektronická identifikace občana na portálech veřejné správy.

Související