V pražském kongresovém centru Erbia se uskutečnilo vyhlášení šestého ročníku ocenění Podnikový právník 2017, který spoluorganizoval mediální dům Economia a mediální podporu mu zajistil měsíčník Právní rádce. Galavečera se zúčastnilo přes sto hostů z řad unie, zástupců justice a právnické obce. „Unie podnikových právníků vyhlásila ocenění Podnikový právník s cílem propagovat a popularizovat práci podnikových právníků,“ říká k ocenění prezidentka unie Marie Brejchová s tím, že nominovat oceněné mohl každý na webu unie. O vítězích pak rozhodla porota na konci března. 

V kategorii Občanské právo vyhrála Petra Misterková, ředitelka právních záležitostí pro všechny společnosti skupiny AB Facility v České republice. Vítězem v kategorii Právo v bankovnictví a pojišťovnictví je Martin Laur, který již 17 let působí v Kooperativa pojišťovně. Od loňského listopadu je pak členem rozšířeného představenstva Kooperativy. Kromě toho je předsedou legislativní sekce České asociace pojišťoven.

Ve třetí z kategorií, Technologickém a energetickém právu, vyhrála Jana Osadská z Pražské plynárenské distribuce, která působí jako podniková právnička v energetickém sektoru již osm let. Jako specialistka v oblasti právní úpravy cenotvorby a regulace síťových odvětví se účastnila řady pracovních skupin v oblasti energetické legislativy, a to jak pod záštitou Českého plynárenského svazu, tak i pod záštitou ministerstva průmyslu a obchodu.

Další, již tradiční kategorií je Podniková právní kancelář. V minulosti v ní ocenění získal například tým právníků společností Siemens, ArcelorMittal anebo Škoda auto. Letošní uznání putuje do společnosti ČEZ. „V loňském roce došlo k rozšíření agendy týmu, posílení o nové specialisty s ambicí poskytovat komplexní právní služby pro interní zákazníky v mnohem větším rozsahu, než tomu bylo doposud. A tato ambice se postupně naplňuje,“ popsala porota. Agenda útvaru právní služby zahrnuje jak oblast korporátního práva, ve kterém je jedním z nejuznávanějších na trhu, tak oblast smluvních vztahů, kde je aktuální velkou výzvou řešení komplexních otázek spojených se zadáváním veřejných zakázek. Tým pod vedením Patrika Bureše kromě toho metodicky zastřešuje právní agendu celého koncernu ČEZ.

Předposlední je kategorie Samostatný podnikový právník. Vítězkou se stala Eva Havlová, která působí v jednom z největších podniků zemědělského zásobování a nákupu v republice, ZZN Pelhřimov z koncernu Agrofert. „Většinu svých aktivních let pracovala na pozici podnikového právníka sama, bez kolegů. Pracuje rychle a spolehlivě. S odstupem a bez emocí dokáže řešit i krizové situace. Její silnou stránkou je práce v oblasti závazkových vztahů a činnost v předcházení a zajištění potenciálních pohledávek,“ zdůvodnila její výhru porota.

Poslední kategorií pak byla Perspektiva 2017, která je určená mladým nadějím. Její laureát, Lukáš Buzek z České pošty, se jako přední český odborník na zákon o poštovních službách významně podílel na vytváření právní pozice pošty na trhu. „V rámci své agendy se věnuje zejména oblasti poštovního a soutěžního práva. Rovněž zastupuje Českou poštu v nejvýznamnějších správních řízeních vedených ze strany Českého telekomunikačního úřadu a řeší tuto problematiku rovněž ve vztahu k evropským pravidlům pro poskytování veřejných podpor,“ zdůvodnila porota.

V minulých letech si cenu v této kategorii odnesli třeba Václav Filip, právník společnosti O2, Lenka Honsová ze společnosti Heineken anebo Miroslav Černý ze Škoda Auto.

Přehled oceněných, anketu mezi podnikovými právníky a rozhovory naleznete v květnovém vydání Právního rádce. Fotogalerii pak na Facebookových stránkách našeho měsíčníku.

Související