Segwaye nesmí jezdit na místa pražské památkové rezervace, tedy v celé Praze 1, části Vinohrad, Žižkova, Prahy 4, Smíchova, na území Libně, Holešovic a v Letné. V ulicích nesmí vozítka jezdit od prosince minulého roku, kdy byly do ulic nainstalovány značky, které zákaz vjezdu vozítek segway značí. Zákaz přitom zavedl Magistrát hlavního města Prahy, k čemuž byl zmocněn na základě novely zákona o silničním provozu.

Novela zákona o silničním provozu umožnila městům vydat nařízení, které vozítka zakazuje. Přesně totiž definovala, co to je segway. Do té doby zákon nahlížel na vozítka jako na chodce. Magistrát se rozhodl vozítka zakázat i kvůli stížnostem obyvatel Prahy.

Soud ve věci rozhodl, že nařízení obce nepodléhá jeho přezkumu a nelze tedy proti němu podat žalobu. Takový přezkum probíhá totiž v rámci správního práva. Policie tak bude i nadále v ulicích Prahy zákaz vymáhat a těm, kdo ho poruší, hrozí pokuty do výše 2000 korun. Více o zákazu jsme psali zde.

Související