Běžní lidé neznají zákony, ale právníci už dávno také ne. Zákonů je moc, nejsou přehledné a není v lidských silách je všechny znát. Už jsme si nějak zvykli, že většinou není možné číst právní normy z jejich zdroje, tedy ze Sbírky zákonů. Ke čtení používáme počítače nebo předem připravená úplná znění. Jako balzám tak působí jeden ze zákonů navržených nominační radou na zákon roku, a to zákon č. 323/2016 Sb., který mění zákony v oblasti peněžního oběhu a ruší devizový zákon. Tato "třistadvacettrojka" si ale zaslouží hned třikrát, abychom ji zvolili zákonem roku 2016:

1. Máme o zákon méně! Neznamená to sice, že bychom díky tomu zákony začali číst ze sbírky, ale každé odstranění zbytečné regulace je třeba ocenit. Devizový zákon kladl historicky na podnikatele i běžné občany řadu omezení. Cizinci například nemohli nabývat nemovitosti. Všichni naši občané museli nahlašovat zřizování a stavy účtů v zahraničí. A povinností ve styku se zahraničím bývalo více. Jak se ale vztah České republiky k zahraničí liberalizoval, i devizový zákon se postupem času začal vyprazdňovat. Nyní v zákoně nezbylo téměř nic, a proto byl zrušen bez náhrady. Ubylo tak mnoho definic, vlastní materie, ale také soubor ustanovení o správních deliktech. Logicky byly zrušeny i novely rušeného devizového zákona. Je pravda, že určitou část týkající se nouzového stavu v devizovém hospodářství bylo třeba ponechat. Ta ovšem logicky našla místo v již existujícím krizovém zákoně z roku 2000.

2. Právě v souvislosti s přesunem zbylé materie do krizového zákona byl drobně novelizován rovněž trestní zákoník. U trestného činu, který s trochu změněným názvem nově zní "ohrožení devizového hospodářství", bylo doplněno, že porušování příslušných předpisů v době nouzového stavu musí mít také škodlivé následky. Tedy musí být ohrožena platební schopnost vůči zahraničí nebo vnitřní měnová rovnováha České republiky. Určitě je zcela namístě, když trestněprávní represe u takovéhoto hospodářského trestného činu nenastupuje okamžitě po formálním porušení předpisů, ale teprve v momentě, kdy negativní následek dosáhne určité intenzity. Je to možná pouze drobné zlepšení, ale určitě správným směrem.

3. A konečně − nominovaná novela také zjednodušila zákon o oběhu bankovek a mincí. Novelizovaný zákon původně obsahoval zbytečně širokou definici nestandardně poškozených tuzemských bankovek a mincí. Díky novele byla zjednodušena výměna popsaných, pomalovaných, přetištěných a potištěných bankovek. Zákon dále kladl příliš přísné požadavky na bankomaty a automatické pokladní systémy pro případ zadržení poškozených mincí a bankovek. Nově se i zde požadavky zjednoduší.

Lze shrnout, že "zrušující zákon" jednu normu z našeho právního řádu zcela odstraňuje, něco zjednodušuje a zbytek zákonů zpřehledňuje. Takový zákon je jistě prospěšný z praktického pohledu byznysu i běžného člověka, ale je rozumný i po teoretické stránce.

Související