Médii se začaly šířit zprávy o konci Uberu v Brně. Někteří dokonce tvrdí, že soud Uber na území Brna úplně zakázal. Tyto zvěsti jsou ovšem zavádějící. Soud společnosti Uber podnikání nezakázal, ale v předmětném předběžném opatření pouze rozhodl o tom, že společnost nesmí na území města Brna provozovat a zprostředkovávat taxislužbu. Zaprvé pomocí osob, které neprokázaly znalosti místopisu, obsluhy taxametru a příslušných právních předpisů. Zadruhé pomocí vozidel, která nejsou vybavena příslušným taxametrem. Zatřetí způsobem, který nesplňuje podmínky pro řádné užívání stanovišť taxislužby. Uber nyní musí buď ubránit u soudu svůj tradiční argument o tom, že jím poskytované nebo zprostředkovávané služby nejsou taxislužbou, anebo zajistit, aby jeho způsob podnikání, řidiči i vozidla splňovali příslušné podmínky pro podnikání v oblasti taxislužby. Uber je stejně jako řada dalších podnikatelských nápadů z poslední doby spojen s rozvojem nových technologií a neustále postupujícími inovacemi. Právo však následuje jakýkoliv vývoj ve společnosti zpravidla se zpožděním. Třenic mezi právem a inovacemi ve službách bude tedy spíše přibývat. Nakonec se prosadí jen ty novinky, které vyhoví právní regulaci cílené především na ochranu slabších smluvních stran, v případě Uberu tedy zákazníků.

Autorka je advokátkou v KPMG Legal

Související