Po více než dvou letech své existence doznal občanský zákoník změn v podobě své první novelizace. Odpovídá rozsah i způsob provedení novely významu zákona, který ovlivňuje právní vztahy nejen podnikatelů, ale i všech osob žijících v České republice?

Připomeňme si v krátkosti zrození tohoto kodexu. Prenatální komplikace v podobě prosazení celkového konceptu i hlavních právních principů − jakési zákonné DNA − máme jistě ještě všichni v paměti. Nekončící diskuse a naprostá nejistota ohledně spuštění či odložení tzv. rekodifikace nás provázely téměř celý rok 2013. Za trpělivost a krátký čas na přípravu před i po datu narození, kterým se stal 1. leden 2014, si nejenom podnikatelé zaslouží velký respekt.

K tomuto datu jsme obdrželi zbrusu nový soubor pravidel občanského i podnikatelského života čítající více než 3000 paragrafů v případě občanského zákoníku a více než 700 paragrafů v případě zákona o obchodních korporacích. Pravděpodobně jenom právní snílek či zastánce právního inženýrství by mohl počítat s tím, že tak kolosální zákonná úprava (navíc profiltrovaná zákonodárným procesem) bude od začátku perfektní a plně pokryje potřeby právních vztahů 21. století.

Po úvodních praktických zkušenostech stálo ministerstvo spravedlnosti s přispěním odborné veřejnosti před otázkou, zda korigovat zjevné vady a nefunkční ustanovení, či zvolit rychlou a rozsáhlou změnu, což je historicky velmi oblíbená disciplína našich zákonodárců. Slovy důvodové zprávy představuje novelizace co možná nejrychlejší zásah v oblastech, kde nelze čekat na posouzení praxí či výklad soudu, a nikoliv systémovou revizi. Tento postup je třeba uvítat. Nedošlo k překotným koncepčním změnám či stovkám nepromyšlených doplnění. Základní DNA občanského zákoníku byla zachována a měla by společně s kvalitními rozhodnutími soudů přispět k předvídatelnějšímu a kultivovanějšímu právnímu prostředí.

Hlasujte do konce května na: www.zakonroku.cz

Související