Technologie přeměnila podnikání v mnoha průmyslových odvětvích a právo není výjimkou. V oboru legal tech, který se právě na využití technologií v právním odvětví zaměřuje, pracují tisíce start-upů na vývoji produktů, které automatizují nebo zlepšují právní praxi. I když ještě nedošlo na "transformační inovace", které by v naší profesi přinesly revoluci, existuje už dnes mnoho nástrojů, které pomohou právním firmám poskytovat lepší, rychlejší a levnější služby.

Od globální finanční krize chtějí mít klienti své výdaje na právní služby pod kontrolou a vyžadují v tomto ohledu vysokou transparentnost. Mezi právními firmami proto vznikla velká poptávka po nástrojích finanční kontroly poskytovaných služeb, které umožňují stanovit rozpočet pro jednotlivé projekty, efektivně alokovat zdroje a průběžně sledovat náklady. Například společnost Apperio poskytuje technologickou platformu pro správu případů v reálném čase.

Jednou z oblastí, která mě nejvíce zajímá, jsou prediktivní analýzy, které kombinují data mining a datové modely, statistiku a umělou inteligenci s cílem identifikovat trendy a předpovědět budoucí události. Kancelář Dentons v Paříži v současné době pracuje se start-upem Predictrice na vývoji nástroje, který bude používat údaje ze soudů k určení pravděpodobnosti úspěšnosti soudního sporu. Poskytuje také mapu nejpříznivějších jurisdikcí v závislosti na druhu a materii sporu. Právníci budou moci využít přehledů o výsledcích sporů podle soudní příslušnosti a optimalizovat tak svoji strategii.

Další oblastí, kde jsou vhodné inovace, je zkoumání veškeré legislativy, judikatury. Použití umělé inteligence pro vyhledávání a analýzu dat o právních případech může výrazně zvýšit produktivitu. Například ROSS Intelligence vyvíjí aplikaci pro právníky založenou na kognitivní platformě IBM Watson, jež má zjednodušit právní rešerše, což ušetří čas právníkům a tím i peníze klientům.

V éře sociálních médií jsou obzvláště důležité také platformy, které umožňují právníkům a jejich klientům spojit se a spolupracovat. Neslouží sice výhradně pro legal tech, i zde ale vidíme zajímavý vývoj. Například platforma Profinda využívá umělou inteligenci pro sestavování map všech dovedností, znalostí, kontaktů a odborných znalostí, které jsou k dispozici v rámci celé právní firmy. Další příklad pochází z Kanady, kde testujeme aplikaci ThreadKM, která spojuje týmový chat se systémem oběhu elektronických dokumentů, a zjednodušuje tak týmovou komunikaci a spolupráci.

Uvádím samozřejmě jen některé z projektů, které nabízejí velký potenciál. Možnosti legal tech jsou omezeny pouze naší představivostí, a proto vždy hledáme další skvělý nápad. To je moje úloha v Dentons.

Seriál HN k projektu Inovativní právníci 2017 a konferenci ILSF 2017

Související