Poskytování právních služeb čekají kvůli rychlému vývoji moderních technologií zásadní změny, které zasáhnou i výkon advokacie. Pro klienty tak budou připraveny lepší a hlavně rychlejší služby. Umožní je nejen snadnější tvorba a následné spravování právních dokumentů, ale také automatický přístup k datům obsaženým ve veřejných registrech a jejich využití třeba při sestavování smluv.

Představme si nemovitostní transakci, kde prodávající autorizuje kupujícího a ten dostane přístup do veřejného cloud systému týkajícího se prodávané nemovitosti. Tam budou na jednom místě uloženy všechny důležité informace − kupní či darovací smlouvy, dědická usnesení, dokumenty o zatížení, potřebná povolení a další dokumentace. Všechno bude k mání automaticky, bez skenování, bez potřeby omezeného virtuálního data roomu.

Pojďme ještě dál a představme si, že veškeré údaje z veřejného cloudu budou automaticky integrované do smluvní dokumentace. Nebude potřeba žádné přepisování z listů vlastnictví, stačit bude pár kliknutí a potřebná data se objeví ve vzorové smlouvě. Chcete návrh na povolení vkladu či záznamu do veřejného registru, třeba do katastru nemovitostí? Žádný "copy − paste" už nebude nutný, stačit bude jeden klik a všechny údaje ze smlouvy máme integrované v takovém návrhu.

A můžeme pokračovat. Katastr nemovitostí povolil vklad a vy následně chcete nemovitost pronajmout? Nic jednoduššího, během pár kliků se údaje z kupní smlouvy překlopí do vzoru nájemní smlouvy a současně porovnají se stavem v katastru nemovitostí. Mohou také využít pro kontrolu výše nájemného jiné dostupné databáze, společně s cenovými mapami pro stanovení a porovnání ceny jednotlivých transakcí. Přínosné to bude zejména u cen bytů v jednotlivých lokalitách. Obdobně se mohou automaticky vytvořit jednotlivá nacenění a posudky nebo další dokumenty potřebné při prodeji nemovitostí.

Zdá se vám výše uvedené přespříliš futuristické, máte obavu, že veřejné registry nebudou schopny reagovat na požadavky zainteresovaných poradců v automatizaci a sdílení dat dostatečně rychle? Štěstí přeje připraveným a již dnes pracujeme na řešeních, která značnou část uvedených nápadů uskuteční. Postupně bude možné tyto vize zavádět i v jiných oblastech práva.

Související