Ústavní soud dal za pravdu stěžovatelce, která podala ústavní stížnost na příkaz k zatčení. Stěžovatelka byla uznána vinnou z přečinu zpronevěry, byl jí tedy uložen trest odnětí svobody s podmíněným odkladem. Výzva stěžovatelce k podání informací o uhrazení způsobené škody se jí nepodařilo doručit, a tak byl vydán příkaz k zatčení. Ten dle stěžovatelky odporoval právu na seznámení se s důvody o zbavení osobní svobody. Městský soud v Brně totiž v příkazu uvedl kromě osobních údajů stěžovatelky pouze ustanovení, na jejichž základě je ukládána útěková a předstižná vazba, soud dále pojmenoval trestný čin, za který byla odsouzena, a identifikoval útvar, který vyšetřování prováděl.

Soudce zpravodaj Ludvík David tedy rozhodl, že stížnost je důvodná. Důvody zatčení musí být sdělovány jednoduchý jazykem, a to kvůli možnosti jejich zpochybnění. Městský soud v Brně tedy pochybil, když nerozvedl důvody, proč je nutné stěžovatelku kvůli možnosti útěku zatknout. Navíc bylo v nálezu konstatováno, že k doručení výzvy mohl soud zvolit například možnost doručení prostřednictvím policejního orgánu či opětovného předvedení stěžovatelky. Vydání příkazu k zatčení je totiž více intenzivním zásahem.

Celý text nálezu najdete zde

Související