Ondřej Materna, zakladatel, Legito

Poskytování právních služeb je vysoce konkurenční prostředí, díky kterému většina advokátů či jejich zaměstnanců pracuje na hranici svých sil a pod velkým tlakem. Na druhou stranu je to obor, kde jakékoliv inovace nejsou plošně vítány s nadšením a jejich zavádění je zdlouhavý proces.

Vzhledem k extrémnímu nasazení většiny advokátů již osobně nevidím prostor pro zvyšování kvality či kvantity právních služeb bez zapojení technologií. Alternativou jsou Prozac a léky na snížení vysokého krevního tlaku.

Informační technologie radikálně změnily dostupnost, a tím i cenu informací, právní informace nevyjímaje. Z finančního pohledu tedy technologie snižují cenu právních služeb. Podle mého názoru je načase, aby právníci začali technologie ve větší míře využívat i ve svůj prospěch.

Informatika i právo jsou založeny na stejném principu - na výrokové logice. To je velká výhoda práva při tvorbě či užívání právních technologií, leč bohužel zatím není podle mého názoru její potenciál využit plně. Budoucnost vidím v tom, že si každý právník či každá advokátní kancelář bude moci jednoduše vytvářet (či kupovat) více či méně sofistikované právní roboty, do kterých vloží své know-how a kteří poté budou pracovat za právníky, resp. spolu s právníky. To právníkům ušetří čas i peníze.

Úkolem tvůrců právních technologií je především užívání právních technologií polidštit a zjednodušit do té míry, že právníci již nebudou mít odpor k tomu právní technologie užívat, najdou v tom snad i zalíbení a budou schopni si sami jednoduše, rychle a levně vytvářet své právní (softwarové) roboty.

Ostatně inspiraci můžeme najít u účetních a daňových poradců, ze kterých se díky technologiím stali "decision makeři" a veškeré záležitosti už za ně počítají účetní programy (roboti), které zároveň připravují i výstupy. Mohu-li použít srovnání, tak právníci jsou v sofistikovanosti používaných technologiích stále na úrovni kalkulačky či počítadla. Podle mého názoru už si dnes ani neumíme představit, že by účetní všechny naše faktury či účetní operace počítala ručně na kalkulačce. Jednoduše je vloží do systému, který "vyplivne" daňová přiznání všemožných druhů. Další rovinou je, zda bychom jako klienti vůbec akceptovali účetní, která by technologie nepoužívala, protože lidským faktorem se zvyšuje riziko formálních chyb a prodlužuje se čas zpracování, který ve finále zaplatíme my. Myslím, že stejně na tom bude za čas i obor vytváření právních dokumentů.

Jan Sůra, společník, Císař, Češka, Smutný

V současnosti působím jako partner advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný pro oblast vývoje nových a strategických produktů.

Od počátku své právní kariery prosazuji myšlenku, že právnické povolání není pouze technickou profesí o znalosti právních předpisů, jak je dosud mnohdy vnímáno, ale je základním předpokladem pro pochopení komplexních zákonitostí, kterými je naše společnost řízena.

Při poskytování právních služeb proto vycházím z přesvědčení, že advokát nesmí být pouhým poskytovatelem rigidní, izolované a mnohdy samostatně neužitečné služby, ale skutečným a kvalifikovaným průvodcem klienta v komplikovaných společenských vztazích.

Před několika lety jsem začal pracovat na nových projektech, které efektivně kombinují právní poradenství s dalšími specializovanými odvětvími za účelem dosažení maximálního synergického efektu tohoto spojení. Primárně byla analytická právní expertiza kombinována s komunikačně-mediálním poradenstvím u společensky a veřejně významných případů s velkým právním i reputačním dopadem.

Dosud byla na této platformě realizována řada projektů a v rámci spolupráce s dalšími poradenskými i odbornými odvětvími rozšířena na komplexní průřezovou podporu aktivit klientů. Ať již jde o zajištění úplného informačního servisu pro strategické rozhodování managementu, nebo o účinnou pomoc a podporu v nepříznivých situacích. V současné době se např. podílím na vývoji komplexních systémů pro ochranu dat a duševního vlastnictví klientů kombinujících vedle ochrany právní také bezpečnostní, organizační a technologické mechanismy a strategie krizové komunikace pro případ vzniku nepředvídaných událostí.

Uvedené zaměření je samozřejmě ovlivněno také objektivním faktem, že advokacie stojí na prahu společenských, hospodářských i technologických změn, které jsou způsobilé výrazně ovlivnit tradiční podobu poskytování právních služeb a posunout jejich současné limity a vnímání.

Tomuto fenoménu se proto věnuji také v teoretické rovině a snažím se historické i aktuální důvody proměn naší profese analyzovat, popsat a systematizovat.

David Plch, vedoucí partner, White & Case Praha

Moje vize je, aby pražská kancelář White & Case byla místem, kde jsou našim klientům dostupné právní služby a know-how v nejvyšší světové kvalitě. V praxi to znamená, že naši klienti mají přístup k právním službám, pro které by jinak museli jezdit do Londýna, Bruselu, New Yorku nebo Palo Alta. Klienti mají možnost spolupracovat s právníky, kteří jsou špičkovými odborníky a zároveň mají díky zahraniční zkušenosti a přístupu k celosvětové databázi znalostí sítě kanceláří White & Case i znalosti a dovednosti na minimálně stejné úrovni jako jejich protějšky z významných center světového obchodu.

Klíčovým prvkem pro úspěšnou realizaci této vize a hlavním nositelem inovací jsou naši lidé. Sebelepší nápad se v praxi neujme, pokud mu není nakloněn celý tým. Můj hlavní úkol v pozici řídicího partnera je vytvořit v pražské kanceláři prostředí, které je atraktivní pro talentované lidi ve všech aspektech našeho podnikání - od právníků a daňových poradců přes odborníky na HR, marketing či finance až po studenty - a zároveň vytvářet také maximální prostor pro dlouhodobý osobní rozvoj všech členů našeho týmu. Všichni v pražské kanceláři jsme v pravidelném kontaktu se svými protějšky v našich zahraničních kancelářích, získáváme nové zkušenosti na zahraničních stážích a pracujeme na inovativních projektech, které často a rádi pilotujeme v Praze. Praha je totiž z pohledu White & Case vnímána jako líheň talentů, které jsou často zapojovány do globálních projektů. Také se nám občas stává, že se krátkodobá pracovní stáž protáhne na několik let. Tak je tomu například u kolegyně Markéty Štáfkové, kterou si během její původně půlroční stáže kolegové a klienti v Londýně oblíbili do té míry, že dostala nabídku pokračovat v kariéře v rámci naší londýnské kanceláře. Vedle rozvoje a vzdělávání našich kolegů jsou dalšími pilíři naší strategie kolegiální a týmový přístup k vedení lidí, moderní pracovní prostředí a důraz na zdraví našich lidí. Inspirací jsou nám v této oblasti naši klienti, zejména pak technologické firmy jako Facebook, Google či český Avast, které jsou na světové špičce v inovacích nejen v IT, ale i v oblasti rozvoje lidského potenciálu.

Tereza Jandáčková, partnerka, Novalia

Já i moji kolegové věříme, že právní profese prochází obrovskou transformací, snad největší od jejího vzniku. Jako kterákoliv velká změna, i tato s sebou nese rizika a příležitosti. Je pak na rozhodnutí každého advokáta a právní firmy, jak se k nim postaví. Naše rozhodnutí bylo jít změně naproti, opustili jsme proto kariéry v zavedených mezinárodních kancelářích a společně s kolegy založili advokátní kancelář Novalia.

Na začátku jsme zpochybnili a rozebrali každý aspekt toho, jak má fungovat advokátní kancelář s cílem poskytovat nejlepší a nejefektivnější službu klientům a motivovat k ní advokáty. Prvním aspektem byl kompenzační systém partnerů. Inspiraci jsme hledali v zahraničí a výsledkem je rovnice, kterou se rozděluje zisk. Na české poměry radikální inovace je pak v tom, že všichni advokáti jsou společníci a rovnice pro rozdělení zisku je pro všechny stejná.

Druhým aspektem byla právní forma. Společnost s ručením omezením nám nedávala smysl. Hodnota advokátní kanceláře je v lidech, proto jsme se vrátili ke klasickému, staletím ověřenému modelu advokátní kanceláře - sdružení, respektive společnosti podle nového občanského zákoníku.

Měnící se svět reflektuje nejen naše vnitřní uspořádání, ale také naše specializace a klientela. Vedle klasického obchodního práva a M&A se zaměřujeme zejména na právní služby pro digitální ekonomiku. Mezi klienty tak máme množství technologických start-upů (Kiwi.com, Lidská síla, Daytrip, MyStay a další) a IT firem (Creative Dock, Shopsys), na startupové scéně jsme mimořádně aktivní a spolupracujeme s předními českými inkubátory Node5 a Prague Startup Centre. Každodenní styk s technologickou scénou se zrcadlí i v našem přístupu k digitálním inovacím. Spustili jsme proto službu Sromat.cz, první internetovou službu na založení společnosti s ručením omezeným od právní kanceláře. Kromě toho vedeme paper-less office a ke sdílení a práci na dokumentech s klienty používáme téměř výhradně zabezpečené cloudové služby.

Naše snaha není být inovativní za každou cenu, spíš nebrat léta zavedená pravidla jako vytesaná do kamene. Díváme se na trh a právní praxi čerstvýma očima a optikou současných možností.

Robert Neruda, partner, Havel, Holásek & Partners

Pokud bych měl své profesní směřování shrnout do několika lapidárních slov, byla by to zřejmě tato: náhoda, využití příležitosti, intuice, vize a snaha to přetlačit.

Celý svůj profesní život se věnuji soutěžnímu právu. Troufnu si však říci, že před studiem na právnické fakultě jsem nevěděl, že tento obor existuje. Může za to vlastně série náhod - návštěva přednášky, která mě uhranula tak, že jsem hned věděl, že se tomuto oboru chci věnovat. Využitá nabídka na práci v Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), ačkoliv od toho mě tehdy všichni zrazovali. To, že jsem po roce neutekl, ačkoliv jsem měl lákavou nabídku z tehdy ještě prosperujícího podniku. To, že jsem po třech a půl roce utekl, když bylo zřejmé, že mé pokračování by znamenalo zpronevěřit se svým ideálům, mezi něž patří rozhodovat správně. Když jsem se za pár let vracel, musel jsem obětovat (možná) nadějně vyhlížející karieru v soudnictví. A když jsem naposledy měnil zaměstnání, odcházel jsem z pozice místopředsedy ÚOHS dělat advokátního koncipienta. Technicky vzato jsem nemusel. A opět mě mnozí zrazovali, nevěřili, že po letech "vedení" budu schopen něco sám napsat. Pokaždé jsem věděl, že tak mám učinit. V určité chvíli, přes všechny pochybnosti, které měli ostatní i já sám, jsem intuitivně věděl, že tak je to nejlepší, že je vhodné vystoupit z komfortní zóny a udělat něco, co okolí spíše nečekalo.

Během osmiletého působení na ÚOHS jsem se snažil své věci dělat dobře, ale též hledat způsoby, jak aplikaci soutěžního práva zlepšit či zefektivnit. Zmíním dva kroky, které myslím svého času celkem významně změnily fungování ÚOHS. V prvé řadě jsme po vzoru anglosaských jurisdikcí začali aplikovat metodu narovnání, tedy jakousi dohodu mezi účastníkem řízení a ÚOHS o vině a trestu. Pamatuji si, že nás mnozí zrazovali, že to nejde, že se to nehodí do našeho právního prostředí. Dnes je tento instrument - podobně jako v mnoha dalších zemích - soutěžním úřadem hojně a zcela automaticky využíván. Podobně jsme se tehdy rozhodli, že budeme soutěžní právo aplikovat více ekonomickým přístupem, což byl krok hodně riskantní zejména v situaci, kdy jsme žádné ekonomy znalé antitrustu neměli. Já i mí tehdejší kolegové jsme to však považovali za správné, a tak i za cenu určitých omylů jsme se na tuto cestu vydali, vybudovali útvar hlavního ekonoma a za několik měsíců byl ÚOHS schopen vydat první rozhodnutí založené téměř výhradně na ekonomické analýze.

Když jsem v roce 2010 přišel do Havel, Holásek & Partners a začal budovat soutěžní tým, věděl jsem, že bychom měli - podobně jako velké kanceláře v Londýně nebo Bruselu - radit klientům a hledat pro ně řešení, která mají přiměřenou míru rizika, ale zároveň umožňují realizovat jejich projekty. Uvědomoval jsem si, že podnikatelské subjekty nestojí o vycizelované popisy aktuálního či chystaného právního rámce, ale spíše o návrhy východisek, jež je provedou nejrůznějšími zákoutími tržní regulace.

Za jeden ze svých pracovních úspěchů považuji, že se mi ještě na ÚOHS podařilo přesvědčit člověka, který se do té doby věnoval financím, aby zkusil soutěžní ekonomii. Od té doby byl hlavním ekonomem ÚOHS a později slovenského PMÚ a pracoval na velkých soutěžních kauzách v Evropské komisi. Loni, po mnoha letech společných diskusí, se vrátil do České republiky a nastoupil k nám do kanceláře jako vedoucí ekonomických poradců v rámci našeho soutěžního týmu. Řeč je o mém dlouholetém kolegovi a kamarádovi Milanu Broučkovi. Po jeho příchodu do kanceláře jsme spojili právní a ekonomické soutěžní poradenství do jednoho balíku a začali pomáhat klientům řešit jejich právní, regulační i obchodní záměry komplexním způsobem. To vše myslím vyžadovalo alespoň občas přemýšlet o práci "jinak", poodstoupit od problému a nahlédnout jej ze zcela z nového úhlu. Myslím, že je důležité naučit se překonávat stereotypy, konvence, že se něco udělat nedá, neposlouchat skeptiky, kteří tvrdí, že se to tak nedělá. Inovace zahrnuje i risk, že to nevyjde. Kdo inovuje, musí být připraven tento risk nést. Tak to platí i pro právní poradenství. Proto jsme byli v našem regionu první, kteří spojili právní a ekonomické poradenství v oblasti hospodářské soutěže do jednoho balíku. Byla to inovace prostřednictvím intuice - tušili jsme, že to je něco, co by naši klienti přivítali, ale nemohli jsme si být jisti, neměli jsme v našem regionu žádný vzor. Po půl roce je jasné, že i intuice může být úspěšným zdrojem inovace.

Vím, že má práce bude úspěšná jen tehdy, pokud náš soutěžní tým bude i do budoucna držet pohromadě. Týmovou práci mám velmi rád. Nedělám si iluze, že všechno vím nejlépe. Ať na ÚOHS, nebo nyní v advokátní kanceláři mi vždy dělalo obrovskou radost, když jsem viděl své kolegy odborně, profesně a lidsky růst. Držím se zásady, která zní: obklopuj se lidmi, kteří jsou v různých ohledech chytřejší a lepší, než jsi ty sám. A podporuj je, věnuj jim svůj čas. Jsem strašně rád, že již dnes v kanceláři vidím mladé kolegy, kteří budou mnohem lepšími odborníky než já.

Jana Sedláková, vedoucí partnerka, Sedlakova Legal

Chuť dělat právo "jinak" a inovativně je pro mě důvod, proč jsem po advokátních zkouškách nenastoupila do zavedené advokátní kanceláře, ale rozhodla jsem se založit si kancelář vlastní.

Advokacie je založena na důvěře a kontaktu mezi advokátem a klientem. Bez nezbytné důvěry by klient jen stěží svěřil advokátovi citlivé informace ke svému případu nebo s ním řešil své problémy. My se přístup ke klientům snažíme posunout ještě dále. I když se řadíme mezi středně velké advokátní kanceláře, zakládáme si na osobním přístupu, přímé komunikaci (bez ohledu na to, v jaké zemi nebo na kterém kontinentě se klient právě nachází) a na rychlém řešení požadavků našich klientů. Znamená to pro nás bezpečné úložiště pro sdílení dat s klienty, práci v cloudu a on-line řešení základních služeb (poptávka, analýza...). Klient pro nás není "zdrojem peněz" ale partnerem, kterému se snažíme pomoci a ulehčit mu jeho setkání se světem práva. Vidíme totiž v našich klientech budoucnost a snažíme se, aby jim naše právní služby peníze vydělaly, místo toho, aby to byly jen prázdné náklady. Z naší zkušenosti totiž vyplývá, že stejně jako my pomáháme klientům v jejich rozvoji radami a pomocí, rozvíjíme se i my s našimi klienty a rosteme. I díky tomuto přístupu se těšíme na každou další spolupráci s nimi a věříme, že klienti takový přístup oceňují.

Dáváme si záležet na tom, aby výstupem z naší práce nebylo zahlcení klientů počtem možností řešení jejich situace. Tento předvýběr se snažíme udělat za ně a opravdu jim doporučit "to jejich" správné řešení. Neskrýváme se za obvyklé právnické alibi, kdy klient ve výsledku neví, co si má myslet a co by měl vlastně udělat. Naším cílem totiž není klientům poskytovat stanoviska přetékající odkazy na judikaturu a zákonná ustanovení - od toho jsme právníci, abychom si s "právničinou" sami poradili, a ne abychom jí zatěžovali naše klienty. Máme zato, že k tomu, aby mohla advokátní kancelář držet krok s dobou, musí mít odvahu přijímat nové technologie a řešení. Jak chcete radit klientům v oborech vědy, výzkumu, IT & IP, privacy law ve vztahu k jejich produktům, pokud sami žijete v analogovém světě, který existoval před 10-15 lety? Hned z kraje našeho podnikání jsme si uvědomili, že to jde, jedině pokud půjdeme vývoji naproti. Začalo to u nás digitalizací všech spisů a výstupů, abychom mohli mít okamžitý přehled a lépe reagovat na potřeby klientů a udržovat je v každém okamžiku up-to-date na jejich projektech. V současné chvíli už téměř vše provádíme digitálně, a jsme tak přesnější a efektivnější než dříve.

Abychom šli našim klientům blíž, chtěli jsme jim umožnit, aby nás mohli bezprostředně kontaktovat a sdílet s námi své nápady a podněty. Přitom je pro nás vždy na prvním místě bezpečnost informací. I proto budeme nyní spouštět náš vlastní systém pro dálkové sdílení dat. Mezi tím nadále přemýšlíme, kam se ve vztahu k moderním technologiím posunout dál. Hodně nám pomáhá, že jsme obklopeni těmi nejchytřejšími lidmi v oblasti IT v technologickém parku v Brně. Budoucnost advokacie vidíme v digitalizaci a automatizaci procesů.

Již od začátku se také snažíme působit na trhu jako inovátoři, pouštíme se do neznámých právních vod, do kterých se téměř nikdo ještě neodvážil a snažíme se pro naše klienty tyto vody zmapovat tak, aby právě oni mohli být mezi prvními, kteří v těchto vodách budou v bezpečí. To mnohdy znamená učinit investice, jejichž návratnost není bez rizika, strávit hodiny času nad rámec běžné pracovní doby studováním materiálů k dané problematice, konzultacemi se zahraničními odborníky a dozorovými orgány, vybírat z možností, jejichž správnost ještě není ověřená praxí a spoustu dalších, pro klienty neviditelných činností, které stojí v pozadí za výstupy naší práce.

Největší odměnou pak pro nás je, když vidíme, že úsilí, které vyvineme při naší práci nad rámec standardu, je odměněno spokojeností našich klientů, a že se díky tomuto úsilí stáváme odborníky v právní problematice, ve které ostatní advokátní kanceláře tápají, nebo se jí dokonce obloukem vyhýbají.

A nakonec je nepochybné, že jedním ze základů kvalitně odvedené práce je pracovní zázemí. Můžete být dobrým právníkem, ale pokud se v práci budete cítit nekomfortně, ovlivní to váš výkon a odvedenou práci. Sezení v prostorné a slunné místnosti spolu se všemi kolegy motivuje a dává možnost cokoliv okamžitě prodiskutovat. Kancelář je živá, komunikujeme mezi sebou, radíme si, sdělujeme si své nápady a důvěřujeme si. Každý z týmu má povědomí o běžném chodu advokátní kanceláře a usiluje o její prosperitu.

Související