Výsledky ankety Zákon roku 2016 už známe − z legislativy loňského roku podnikatelé nejvíc ocenili zpřístupnění otevřených dat veřejné správy. Nejvíc hlasů tak dostala "konstruktivní" regulace v novátorské oblasti, která vytváří příležitosti, místo aby je omezovala − a to konkrétně novela zákona o svobodném přístupu k informacím.

Vedle toho dala veřejnost také hodně hlasů elektronické evidenci tržeb, kdy se evidentně nezalekli ani některých problémových aspektů provedení této regulace, ani obecně automatizace vymáhání předpisů. Česká společnost tak zatím příliš razantně neřeší dilema "lepší vymáhání − méně svobody". Pokuty za přestupky automaticky zasílané z dopravních kamer, drony katastrálních úřadů monitorující černé stavby − a nově i on-line sledování tržeb státem není něco, co by dnes české podnikatele jednoznačně děsilo. Naopak se raději spíš uskromní na svých právech, než by dopustili podvádění ze strany konkurentů.

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek evidentně vzbudil novou naději na férovější a snazší přístup podnikatelům k nim. A na dvou souvisejících tématech (uchránění občanského zákoníku od neuvážených novel a očištění právního řádu od vyprázdněného devizového zákona) podnikatelé ukázali, že stabilní a přehledné regulatorní prostředí je obecně něco, co k byznysu potřebují, ale zatím se neshodli na jedné konkrétní změně, kterou by společně prosadili. Asi je zde ale pro to prostor − dohromady tato dvě témata v anketě získala nejvíc hlasů ze všech.

Konečně, jen necelých šest procent hlasujících podnikatelů dnes vidí zásadní riziko v obchodní špionáži a v potřebě sjednotit její ochranu napříč unijním trhem. Jak zásadní složkou českých firem je unikání know-how, kolik zdrojů vynakládají na jeho vytváření a efektivní využití a jak je chráněné? A proč je situace v Česku jiná, než v jiných částech Evropy, kde po větší ochraně know-how volali?

Nominace formulované z loňské legislativy nominační radou, proběhlé diskuse i výsledky hlasování často vedou k novým podnětům a naznačují, jak se bude dál vyvíjet podnikání a jeho regulace. Přestože anketa podněcuje debatu nad legislativou již přijatou, svou podstatou míří do budoucna. Postoj byznysu k zákonům roku 2016 už dnes zásadně formuje legislativu roku letošního. A z tohoto pohledu tak dnes podnikatelé říkají: Potřebujeme stabilní, přehledné zákony, které budou ale i ostatní dodržovat − a jsme ochotní si za tím účelem na sebe ušít i delší bič. A jsme inovativní a s příležitostmi digitálního věku si poradíme − byť jsme ještě úplně nepřemýšleli, jak moc bychom se měli chránit před digitálními zloději, kteří k novému věku možná také patří.

Související