Po květnovém řádění počítačového ransomwaru − viru WannaCry − asi ve 150 zemích stoupl ve světě zájem firem o pojištění kybernetických rizik. Poslední útok z předchozích dnů tuto poptávku podle expertů dále povzbudí.

Ústavům, které se ve vyspělých zemích potýkají s klesajícím či stagnujícím "klasickým" pojištěním, z toho plynou dosud nepoznané obchodní příležitosti.

"Na dosud velice malém trhu s kybernetickým pojištěním nastává klíčový moment. Poptávka po pojistné ochraně proti hackerským útokům rychle roste," míní v listu Financial Times Rick Welsh, šéf společnosti Sciemus, analyzující data z pojistných trhů.

Nové šance se hodlá chopit také největší americká pojišťovna AIG, orientující se na firemní klienty. Oznámila, že rozšíří nabídku "kybernetických" produktů na evropském trhu.

20 miliard

dolarů by se mohlo v roce 2025 vybrat na kybernetickém pojištění, uvádí Allianz.

44 miliard

dolarů činí ztráty způsobené loni ve světě kybernetickými útoky.

Uvádí to americká firma McAfee dodávající bezpečnostní software.

Společnost, jež byla před finanční krizí v roce 2008 největší pojišťovnou na světě, má podle svého středoevropského šéfa Alexandra Naglera dlouhodobé zkušenosti s pojišťováním kybernetických rizik.

Tyto produkty v USA prodává od roku 1999.

"Pokud vím, produkt spojený s krytím kybernetických rizik AIG nabízí firmám takové tři čtyři roky také v Česku. O jeho zavedení zde uvažují i ostatní ústavy," sdělil HN Antonín Hamřík, odborník společnosti PwC na řízení IT rizik.

Tuzemské pojišťovny oslovené HN vyšší poptávku v rámci občanského i firemního pojištění vnímají. Je to například Kooperativa, která od letošního května v rámci nové produktové řady pojištění majetku občanů nabízí krytí kybernetických rizik. "Vztahuje se na prvky tvořící takzvanou chytrou domácnost," uvádí její mluvčí Marek Vích. Další produkt určený malým a středně velkým firmám ústav připravuje.

Německá Allianz v tuzemsku kybernetickou ochranu nenabízí. "Jsme ale schopni tuto službu zprostředkovat přes naši mnichovskou centrálu," říká mluvčí Václav Bálek.

Ústavy letos vyberou na pojistném proti následkům kybernetických útoků po celém světě tři až čtyři miliardy dolarů, z toho na USA připadá asi 90 procent, odhaduje firma Sciemus.

V celkové sumě vybraného pojistného − kolem 2,5 bilionu dolarů − je to jenom zlomek.

Ústav Allianz předpovídá, že byznys s pojišťováním kybernetických rizik bude v celém pojišťovnictví patřit k nejrychleji rostoucím. Suma vybraného pojistného do roku 2025 celosvětově dosáhne 20 miliard dolarů.

Sazby pojistného jsou velice individuální. Závisejí mimo jiné na ročním obratu firmy, charakteru jejího byznysu i na míře její spoluúčasti.

Poptávka po kybernetickém pojištění rychle poroste i proto, že v příštím roce vstoupí v platnost velice přísné regulační pravidlo Evropské komise. "Firmám, které shromažďují obrovské množství dat o klientech, budou hrozit velice tvrdé pokuty za únik osobních dat klientů, jež by mohly být v některých případech až likvidační," upozorňuje Antonín Hamřík. Podle něj se výše pokut bude odvozovat od celosvětového obratu firmy, mohou to být tři až čtyři procenta.

Firmy se obávají hackerských útoků především kvůli ztrátě dat a následné manipulaci s nimi. V průzkumu Allianz Risk Barometer se tak vyjádřilo 64 procent dotázaných manažerů. Skoro polovinu trápí možná ztráta dobré pověsti.

Pojišťovny vyžadují po firmách uzavírajících pojistku, aby měly řádně nastaven bezpečnostní software a monitorovací mechanismy a zvládaly zálohování dat. Tlačí tedy klienty k tomu, aby se řádně starali o bezpečnost. "Dosud platilo, že citlivá data firmám unikala nikoli v důsledku hackerských útoků, ale kvůli nedostatkům v jejich vnitřním systému. Může to být i nedbalost, kdy například zaměstnanec ztratí flashku s údaji o zákaznících," dodává Hamřík.

Související